ION ANTONESCU și proiectul său de guvernare autoritară Ședința Consiliului de Miniștri din 7 Septembrie 1940

                    ION ANTONESCU și proiectul său de guvernare autoritară

Ședința Consiliului de Miniștri din 7 Septembrie 1940

Discursul generalului Ion Antonescu

DSC_1831Grija de țărani. Când spun grija pentru țărani – și fiecare din departamentele dvs. are legături cu această țară – pentru că de acolo vine și energia și viața, și ei mor de foame, atunci trebuie să vă preocupați de acest lucru, pentru a îmbunătăți starea țărănimei. Vă rog să luați măsuri. Toate acestea, bine înțeles, se vor transforma în instrucțiuni încet-încet, care își vor găsi loc în programul de guvernământ care va apare într-o bună zi. Până atunci, însă, mașina Statului nu trebuie să stea în loc.

Dvs. trebuie să cunoașteți însă și punctul de vedere al Generalului Antonescu.

Eu nu centralizez, eu pedepsesc însă pe acela care trebuie să realizeze ceva și-mi ascunde adevărata situație. Nu pot da altceva decât directive generale. Aceste directive se execută cu energie, cu credință, inteligență și cinste. Nu vreau ca la fiecare pas să fiu întrebat cum văd problema cutare și nu vreau ca nici mai jos să se petreacă acest lucru.

Datorită acestui lucru, probleme esențiale rămân în suferință.

De exemplu, Ministerul Sănătății nu a putut niciodată să facă o operă reală, deși multe sunt racilele pe care trebuia să le repare, racile care au distrus aproape Națiunea (sifilis, malarie, alcoolism, lipsa de hrană, etc.), pentru că nu știe să se apere. În special alcoolismul face ravagii. Țăranul, tot ce câștigă, risipește pe băutură. Vom lua în această privință măsuri ce vor îngrădi posibilitățile de desfrâu ale Națiunei. Mă gândesc la ceea ce fac Englezii, care nu lasă deschise cârciumile în orele de lucru, ci le lasă deschise fie numai între 11-13, fie între 12-14 sau între 7-9 seara, restul timpului cârciumile fiind închise. Este un sistem foarte bun care s-ar putea aplica și la noi. În felul acesta se va forma o proprietate mijlocie, o clasă țărănească mijlocie, de unde ies elite și care vor fi stâlpii de rezistență ai Țării. Pentru cloroformizarea aceasta de la oraș, care va trebui reformată și care ne-a dat pregătirea pe care o avem și forța de rezistență pe care o știți, trebuie să inceteze.

Dacă un alt Stat, cu altă structură la bază cu o pătură burgheză mai puternică, ar fi fost supus la acest examen, el ar fi fost capabil să reziste la această furtună mai mulți ani, chiar dacă în timpul unei generații ar fi avut o conducere nefastă, cum am avut noi timp de 10 ani. Țara românească neavând nici o structură celulară armonizată, a căzut după câțiva ani de Domnia care a dat exemplul ce a dat.

Deci, grija pentru țărănime. Nu mai țineți mâna sus; să vă uitați în jos, pentru că numai așa o sa duceți Statul sus.

În privința uniformelor; să le dezbrăcați și să aruncați de pe ele toate postavele inutile. Chestiunea uniformelor a constituit prima mea ceartă cu Regele Carol II în Iulie 1930. Uniforma de războiu, aceasta să fie azi uniforma ofițerului. Dacă nu mi-e rușine să mor la război cu ea, pe câmpul de luptă, nu mi-e rușine să o port în casa burgheziei, ale cărei (di)ficultăți și calități le cunoaștem cu toții.

Șapca și casca, munca la cazarmă, acestea trebuie să fie ale ofițerului.

13124763_232073970492552_6586968652620654143_nRaporturile cu Palatul. Una dintre cauzele care au constituit pentru mine o problemă importantă încă de când eram tânăr – pentru pentru că soarta mi-a rezervat dreptul să nu fiu chemat decât în momente grele, dar când a venit la împărțirea beneficiilor, onorurilor, Căpitanul, Maiorul… Generalul Antonescu trebuia îndepărtat, ignorat, umilit, trebuia micșorat ca nu cumva să ridice capul și aceasta provenea din cauza clicei care se aduna în jurul Tronului. Clica exista și sub Regele Ferdinand; în timpul războiului luam o dispozițiune și se trimitea vorbă să se facă altfel, pentru că, am spus, existau atunci două state majore: unul care are toată răspunderea și nu are putere, altul care nu are nici o răspundere, dar are toată puterea. A fost cazul acesta petrecut recent, când nu oamenii au fost răi, ci faptul că au fost conduși rău sau au fost împiedicați să lucreze cum ar fi vrut, a dus la dezastru. Un ministru nu putea să facă nici cât un portar și, câteodată, nu se pricepea la nimic, cum este cazul lui Urdărianu – un incapabil, un sforar. Dar aceste sforării, vă aruncau greșelile în seama dvs., Domnilor. Iată cum mocirla se pusese în capul Dvs. Nu trebuie să credem că ceea ce facem noi nu este judecat de țara întreagă. Țăranul judecă și judecă cu bunul simț atavic românesc.

S-a terminat cu trecutul, în această privință.

Palatul nu se va mai amesteca în nici o problemă a Statului și acel ministru sau funcționar al Statului ce va fi prins de mine, va fi destituit imediat și sancționat.

Am să fac Statutul Casei Regale și îl voiu impune la toți. Chiar de pe acum am dat indicațiuni principale de drepturile pe care le vor avea aghiotanții regali și ele vor fi de așa natură ca să nu mai facă acolo clică (trei luni numai vor sta la Palat aghiotanții regali și apoi se vor schimba; cu această măsură nu vor prinde nici o aderență cu Tronul și cu această măsură putem să trecem câți mai mulți ofițeri la Palat și Regele va putea să-și cunoască armata lui ).

Când Regele va deveni cu vârsta și mintea ca să-și dea seama de problemele Statului, vă rog să luați notă de acest lucru, nimeni nu va putea să-i supună problemele de Stat și oricine și pe orice treaptă s-ar găsi în Stat, va fi destituit de mine și motivat în fața Națiunei. Sub guvernarea trecută Regele s-a amestecat până și în finanțele Țării și nu voi aminti păcatele multe care s-au comis la Banca Națională cu faimoasele fonduri secrete.

Fondul secret se poate justifica; eu l-am justificat în timpul războiului. Dar în armată eu nu l-am putut justifica și aici eram tocmai opus cu Generalul Samsonovici. Întâmplător, când mi s-a încredințat Statul Major (predecesorul meu fostul General Lăzărescu), am găsit într-un sertar un tablou secret unde se arăta sumele pe care Generalul Glatz, Moruzoff, s. a., urma să le ia fiecare din fondurile secrete. Actul acesta este în posesia mea și peste puțin timp îl voi publica, ca să se vadă în ce hal ajunsese Statul acesta.

Această imoralitate o vedem generalizată. D-l Ministru Leon mi-a spus că unul dintre funcționarii săi lua 900.000 lei leafa din diferite comisiuni. Vă întreb dacă o crimă mai mare se poate comite într-un Stat? Câtă inconștiență și imoralitate trebuie să aibă un funcționar ca el să încaseze în fiecare lună 900.000 lei din diferite consilii.

Domnilor, nu se poate crimă mai mare; și am să introduc pentru aceasta pedeapsa cu moartea și voiu executa. Așa cum ei nu au avut grijă de granițele noastre, nu pot să am milă cu astfel de nemernici.

Nimeni nu va trece prin fața Palatului decât ca să se închine în fața unui simbol. El este numai un simbol și nu are dreptul să se amestece în conducerea Statului.

Regelui Carol II, în anul 1933, când am fost Șef de Stat Major, i-am spus: „ești pe traiectorie, Majestate, și s-ar putea să te lovească glonțul. Vei face greșeli politice și Națiunea te va alunga.”

Nu numai atunci, dar totdeauna, eu i-am spus adevăruri grozave Regelui și m-am opus chiar formulei: Rege și Națiune, spunând că întâi trebuie să fie spusă Națiunea. Din ea trăim, prin ea venim și respirăm, pentru ea trebuie să murim.

Deplinele puteri. Domnilor, aceste puteri eu nu le-am luat dintr-un instinct bestial – să zic așa – de a porunci unui popor și de a da directive în Stat, de a abuza de putere sau de a mă împodobi cu un absolutism oriental.

Țiu să vă spun, am avut pentru moment ezitarea dacă e bine să dau sau nu lovitura de Stat, să taiu adânc cu bisturiul ițele acestea cu care era țesut Statul. Simțind că și de astă dată voi fi păcălit – și am fost pe o muchie de cuțit să fiu omorât la ora 3 – 4 dimineața, când chestiunea era aproape eșuată. Știind însă elementele pe care se sprijinea, am dat această lovitură, trimițându-I scrisoarea prin care i-am cerut să abdice – dându-I timp până la ziuă.

Deci, de deplinele puteri nu voi abuza; eu nici nu am apărut în fața mulțimei, din modestie; nu mă interesează, mă enervează acest lucru. Vă rog chiar să părăsim această plăcere de a ne fotografia cu șefi sau subșefi pentru orice lucru. Deci, să ne punem serios pe muncă și să părăsim toate aceste palaterii inutile.

Acesta este sensul deplinelor puteri.

Ele nu se opresc la mine, ele merg la Dvs. Și merg până jos de tot pe treapta ierarhică și înțeleg prin aceasta că Dvs., să vă ocupați și să executați, să nu veniți la mine cu orice chestiune, ci să aveți curajul de a vă lua răspunderea unei acțiuni. Să învățați pe toți, de la cel mai mic, până la cel mai mare, să-și ia răspunderea unei acțiuni, să-i învățați că sunt în serviciu real. Mai mult, fiind servitorul credincios al Națiunei, el trebuie să se poarte bine cu Națiunea, nu ca până acum, să bruscheze lumea și aceasta fiindcă deținea o parte din autoritate, închipuindu-și că îi este permis orice.

Omenie în raporturile cu cei mici; până azi noi am arătat slugărnicie cu cei mari și brutalitate cu cei mici. Se vedea cum un conducător care avea în stânga un țăran, se purta rău cu el și cum, imediat apoi, observând în dreapta lui un individ de sus se pleca până la pământ.

Deci, în acest sens, să luați deplinele puteri ale mele, care trec la Dvs. Toți, în celulele în care sunteți, pentru a le întrebuința spre îndreptare.

Instituțiile Statului. O chestiune care mă preocupă este aceea a instituțiilor din acest Stat: Școala, Familia, Biserica, Armata și Administrația Statului, elemente de a căror forță de rezistență depinde însăși ființa Statului.

Deci, aceste elemente trebuie să le dezvoltați.

Mai cu seamă mă gândesc la familie pe care o vom readuce în căminuri, căci astăzi familia a ieșit din căminuri. De soț nu mai vorbesc. Dar femeia ieșind din cămin se duce la cinematograf, face intrigi și chiar spionaj – pe acestea din urmă le voi da fără jenă în fața Națiunei; am avut o răbdare de martir, dar eu știu că erau persoane din înalta societate care veneau să mă spioneze. Le-am primit, stăteam de vorbă și nu mă sfiam să le spun ceea ce gândesc, căci eu vreau să se știe că Generalul Antonescu nu cedează. Chiar la Bistrița (Gorj) mi s-a spus să fac o declarație că renunț la politică și am spus că nu cedez și că eu voiu învinge.

Și când domnul David Popescu a trimis pe cineva să întrebe dacă scrisoarea legionarilor se răspândește după îndemnul meu, i-am spus celui ce venise că nu se răspândește după sfatul meu, dar o aprob în întregime și i-am mai spus: conștiința mea este curată ca cristalul și de aceea nici Bistrița și nici potopul nu mă înspăimântă și tot cu pumnul la el mor, chiar dacă mă pune între ziduri și dacă mă împușcă.

Domnilor, școala a fost dezorganizată cu instituția străjeriei, care a coborât la un nivel foarte jos tot ce era mai demn, ea fiind învestită cu puteri ce anihilau adevăratul învățământ și adevărata școală. Am desființat această intituție și am ordonat să se facă o anchetă. Vă rog să luați notă de inconștiența celor ce erau acolo: în timp ce țara era sfâșiată, Regele s-a dus la Breaza unde a spus că: „venind în mijlocul vostru, capăt puteri noi”. În mijlocul Națiunei nu căpăta puteri, trebuia să se ducă la această palaterie să se învioreze. Am pus să o desființeze. O să fie o problemă groaznică pe viitor conducerea Statului, pentru că în trecut s-a pierdut vremea făcându-se numai paiațerii, ceea ce se poate vedea foarte bine, citindu-se cărțile publicate de d-l Sidorovici; o înșirare de cuvinte sunt aceste cărți; totul era gol de fond real, însă plin în schimb de fotografii.

Mi-am pierdut timpul ca să văd ce este și acolo și concluzia mi-a fost: fond real, nimic nu era.

Deci, de astăzi, se desființează.

Școala, imediat, trebuie să intre în noua activitate.

Aceasta nu însemnează că străjeria în ceea ce are bun trebuie să dispară, dar să se facă sub autoritatea școlară.

Să armonizăm o necesitate cu alta, ca din combinarea lor să putem lua o rezistență folositoare și maximă.

Biserica trebuie curățată, trebuie pusă pe baze sănătoase, ea nu trebuie să servească de tribună publică și nici de negustorie, ci de altar de închinăciune și smerenie în fața forței supreme. În același timp, trebuie să dea slujitorilor Altarului posibilitatea să trăiască. Și eu mă gândesc să creez o viață mai bună mai întâi funcționarilor de jos ai Statului, care formează baza de la care trebuie să plec.

Nedreptatea o vedem și sus: un general de corp de armată are 54.000 lei lunar, miniștrii 40.000 lei, iar alții care stau toată ziua pe stradă, primesc sute de mii. De multe ori oamenii care stau numai pe stradă ajung departe: astfel a ajuns generalul Masievici, care nu a citit o carte de cultură generală; la fel generalul Argeșeanu, care nici „Universul” nu-l citea, mulțumindu-se să se creadă bine informat citind afișele.

Iată, Domnilor, un General de Corp de Armată și stâlp de apărare al granițelor, nu are o carte de cultură general în bibliotecă, care nu se informează precis; armata, care este astăzi cel mai complicat organism – în care intră tot ce tehnica modernă a inventat – și aceste mijloace multiple trebuie coordonate, reclamă vaste cunoștințe tehnice și de cultură generală pentru cel ce ajunge la o treaptă de conducere.

Nicăieri nu se cer mai numeroase calități ca în departamentul militar: cel ce nu le are, nu-i conducător, căci generalul trebuie să coordoneze în mod armonios informațiile ce i se aduc și din ele să scoată rezultanta care să-l ducă la victorie. Pentru aceasta trebuiesc studii, trebuie să pierzi timp reflectând, nu plimbându-te sau stând în cârciumi cum s-au ales până acum conducătorii noștri.

D-l General Pantazi să aibă în vedere acest lucru.

Chestiunea evreiască. – Eu m-am ferit, Domnilor, în toate proclamațiile mele de până acum să ating această problemă, pentru că din experiența mea de până acum m-am învățat că cel ce atacă multe probleme în același timp, se încurcă și pierde. Aceasta este o problemă mare pentru noi, dar, în primul rând, trebuie să dau Neamului nostru posibilitatea de a respira liniștit.

Am rezolvat criza regală, mai am de lămurit, temeinic, problema internă ce pretinde măsuri de ridicarea moralului poporului și prin autoritatea ce-mi dă trecutul meu voi aduce toate problemele care vor duce la reconstituirea forțelor Statului, la întărirea lor, și aceasta cât mai curând. Să facem toate sacrificiile, să luptăm din toate mijloacele noastre, să transformăm Statul într-o forță reală. Este o necesitate, căci am ajuns să nu știm ce va veni mâine. Sunt oameni care cunosc probleme și care spun că Statul Român foarte curând poate fi chemat să ia parte la o acțiune ca să-și recupereze, în parte, rușinea de care este acoperit azi. Ca să putem face aceasta, trebuie să ne surprindă acest timp pregătiți, capabili să acționăm.

Ca să fim capabili să reacționăm, trebuie să reconstruim forța Statului.

Deci, al treilea scop al meu, este să reconstitui și să reîntăresc forța Statului, cât mai repede, aceasta începând cu problema Armatei.

Armata trebuie redresată și ca disciplină și ca organizare și ca suflet în conducerea ei.

În trecut, un rău de care a suferit Statul acesta birocratic, a fost că toate problemele erau rezolvate după ce problema nu mai exista. Pentru ca problema să ajungă la rezolvare, se ivea un decalaj extraordinar și în tot acest timp, acest monstru birocratic cu mii de capete, lucra, se mișca și apoi când ajungea jos, totul se năruia ca un castel de cărți, soluția nu mai era oportună, nu mai era de actualitate.

Prin urmare, vreau să înceteze acest sistem și ceea ce trebuie să urmăriți Dvs. este să faceți ca soluția Dvs. să ajungă jos la timp pentru a fi folositoare. Altfel, degeaba cheltuim banii și pierdem timpul.

Aceasta este una din cauzele care m-au făcut să reușesc.

Totdeauna am fost preocupat acolo unde am fost chemat să dirijez, am fost preocupat și mi-am pus întrebarea dacă ce hotărăsc eu aici corespunde exact cu nevoia care este jos și mă întrebam dacă aș primi-o eu – fiind jos – ce aș face. Întrebându-vă și Dvs. atunci când dați ordine, dacă ați primi ordinul dat de Dv. Atunci când dați ordine, dacă ați primi ordinul dat de Dvs., ați putea să-l executați? Dacă veți face acest dresaj și dacă el este transmis tuturor subalternilor Dvs., veți vedea că aceste probleme se vor soluționa cu oportunitate și nu vom răspunde cu teorii sau absurdități, la realități, cum se petrecea în cele mai multe cazuri.

Chiar pe câmpul de război problemele se soluționează simplu; dar, pentru că fiecare caută să fie cât mai complicat, atunci rezolvarea iese foarte prost și ajunge târziu unde trebuie.

Dați problemelor soluțiuni simple, pentru a răspunde jos soluțiunea Dvs., pentru a fi oportună măsura Dvs.

Acesta este principiul.

Demobilizare. În cadrul acestui principiu m-am gândit la demobilizarea armatei și în acelaș timp să pregătesc lucrurile, să dau posibilitatea ca jos și pe toată suprafața țării să putem lucra, pentru ca la anul să avem hrană. Am dat deja instrucțiuni d-lui General Niculescu și D-sa împreună cu D-l Pantazi trebuie să procedeze foarte serios la acest lucru.

Decongestionarea Statului, atât sub raportul cheltuielilor, dar mai ales mă gândesc la producție, la brațele de muncă ce sunt necesare la țară și ca aceste brațe să fie puse la timp la muncă, nu după aceea; să ajungă la locul destinat din vreme și pe toată suprafața țării să se întâmple acest lucru.

Foștii conducători nu s-au gândit deloc la acest lucru. S-au făcut rechizițiuni grele; în toate părțile am văzut fel de fel de mijloace de transport, fără să facă nimic. Am plimbat o armată de pe o poziție pe alta și am cheltuit miliarde ca să nu facem nimic cu ea. Năruiam Statul din punct de vedere material cu aceste deplasări, fără să facem nici o acțiune, distrugând în același timp căile de comunicație, distrugând căile ferate. Aceasta a dus la consecințe fatale pentru căile ferate, nici nu a mai putut face față nevoilor ei.

De aici, o repartizare insuficientă a bogățiilor.

Căci, în mare măsură, criza economică de azi este o problemă de repartiție. Nu este admisibil într-un Stat organizat, ca la Dorohoi să cumperi cartofii cu 60 bani kgr. și la București să dai 6 lei pe acelaș kgr. de cartofi. Dacă repartiția ar fi bună, prețurile s-ar nivela de îndată. Și pentru a soluționa acestea, trebuie să lucrăm într-o perfectă armonie.

Să nu mai întrebuințăm, Domnilor, referate.

Eu nici în armată și nici în Ministerul de Război, nu am rezolvat problemele cu referate, cu comisiuni.

Unde este comisiune, nu este dorință de a rezolva problema, ci numai dorința de a se acoperi de responsabilitate și de a încasa bani.

Să vă luați responsabilitatea toată și ca să lucrați cum trebuie, să fie fiecare la locul său și să muncească acolo. Pentru că pe plan militar ne-am prăbușit în mare măsură fiindcă a fost un șef de Stat Major care când supunea o chestiune, spunea pur și simplu: „se va aviza”, în schimb își caligrafia numele pe patru coloane și pentru a scrie aceste simple cuvinte „se va aviza”, avea titlul pompos de care se folosea dânsul. Pierdea două minute ca să pună soluțiunea și zece minute pentru a-și enumera titlurile. În chestiunea Basarabiei, acest General cu presiuni enorme asupra căilor ferate, s-a împins tot fierul țării românești – și toată țara știe; sunt munți de fier care s-au dus acolo, ca să nu facem nici o fortificație. În schimb, propaganda cea mai exagerată a umplut lumea întreagă cu fotografii de fortificații românești.

Această rușine nemaipomenită se datorește acelorași oameni nepricepuți care au concentrat toată armata să sape în mocirlă, ca tot ceea ce făcea iarna, primăvara când au venit apele mari să niveleze tot, și iar o luam de la cap.

Acestea au fost fortificațiile, fortificații despre care Regele spunea: „am închis România într-un brâu de foc”.

Zece ani s-a zbătut această țară cu o problemă care era rezolvată: puterea Regelui, pe care eu am dat-o jos fără să am pe nimeni în spate. Nici pe d-l Crainic, nici chiar pe d-l Mihai Antonescu. Numai cu două persoane l-am dat jos și aș fi făcut acest lucru mai de mult dacă găseam înțelegere la un om politic român. L-am dat jos păstrând la loc toate organele pe care se spijinea, blocându-i pe toți în ultimul moment. Dacă Argeșeanu era aici, făcea baie de sânge, dar îl trimisisem cu 24 de ore înainte în Dobrogea, iar Generalul Popescu dormea aici (la Președinție) într-o cameră în pijama, spunându-i că trebuie să fie aici; îl căuta Palatul și nu-l putea găsi. Când se va scrie vreodată istoria acestei lovituri de Stat, se va vedea că au fost lucruri bune de opera comică. Căci manifestațiile de 200 de tineri și cele câteva focuri de armă ce s-au tras nu pot fi socotite ca o revoluție autentică.

Deci, demobilizare generală, Pantazi, repede și în perfecte condițiuni de organizare și de pregătire, ca să nu dăm acel spectacol de altădată, să ne dăm aerul de victorioși deși eram o armată înfrântă.

Deci, ordine și să se înceteze cu rechizițiile neomenești, să nu se mai ia din curțile oamenilor cai, căruțe, instrumente de tot felul etc. Fără măsură și să se cerceteze toate abuzurile ce s-au comis. Se rechiziționau automobile nu pentru interesul armatei – se știe acest lucru și cunosc cazuri concrete (să le stabilești și d-ta Pantazi) – se rechiziționau automobile de milioane și anumiți domni plecau cu ele să facă petreceri și chefuri la Snagov; venind nebunește s-au ciocnit cu alt automobil, să zicem, și au chemat pe propietar să dea declarațiune că mașina i-a fost dată înapoi în bună stare. Nu pot defini aceasta altfel, decât jefuire a cetățenilor și cum avutul Statului se compune din avutul fiecăruia, Statul însuși era păgubit.

Toți domnii aceștia vor fi scoși la iveală și îi voi destitui pe toți.

Semnarea decretelor. Domnilor, când am discutat deplinele puteri am hotărât că în cadrul prerogativelor regale, Regele semează un singur decret: este Înaltul Decret de numirea Primului Ministru. Toate celelalte mi-am rezervat să le semnez eu, de ce să mai pierdem timpul cu contrasemnări.

Prin decizii se rezolvă toate problemele, până ce vom organiza Statul. Trebuie să înlăturăm stagnarea ce a fost totdeauna în funcționarea mecanismului Statului, din cauza așteptării cu ceasurile a Miniștrilor în Cabinetul Primului Ministru, a directorilor la cabinetele Miniștrilor. Și când așteaptă directorii acolo, așteaptă alții și mai jos și pierdem prea mult timp. Dacă ar fi vreodată o putere omenească ca să stabilească vremea ce se pierde de cetățeni la ușa miniștrilor, la ușa directorilor de cabinet, la discreția ușierilor etc., vă dați seama că acest timp poate fi evaluat în miliarde.

Eu am avut ca metodă de lucru pe care am aplicat-o și o voi aplica: tot ce vrea să vi se aducă la cunoștință, să se facă scris. Tot ce vedeți aici, sunt lucruri scrise de mine și alți câțiva domni, pe care nici nu i-am cunoscut până acum, dar care mă ajută foarte bine. Cine scrie, însemnează că vrea să-și ia o răspundere și nu trebuie să ezitați de a vă lua răspunderea, fără răspundere nu se poate progresa. La mine, întrebuințați metoda aceasta și vă rog să luați dispozițiuni: Nimeni să nu mai stea la ușa unuia care este mai mare decât el și nimeni să nu intre la altcineva în timpul cât lucrează și să nu-l întrerupă, să i se adreseze numai prin scris. Făcând altfel, nimeni nu lucrează, fiindcă tot timpul sună telefoanele, se trântesc ușile, este deranjat la fiecare pas și munca devine atunci o adevărată acrobație; mi se pare că din această pricină – comunicări verbale și telefonice – am ajuns o națiune de nebuni și nu mai facem nimic complect. Am început o chestiune, trebuie să mergem până la sfârșit, putem să dăm ceva care să aibă o suită normală. Și atunci, dacă aveți un dosar aici, altul sub el și astfel puse toate dosarele, rezolvați o chestiune puneți dosarul alături ș.a.m.d. Eu nu ascult niciodată pe cineva care își spune verbal o chestiune. Mie să-mi dați hârtia, să-mi dați lucrarea scrisă. Dacă hârtia este bine studiată și făcută simplu, lapidar, ea va fi rezolvată (nu pe 20 de pagini) căci atunci nimeni nu le mai citește, mor în etrnitate pe birourile dvs., mor în toate părțile. Vă repet, lapidar; cine nu este în stare să prezinte lapidar o problemă, însemnează că nu este locul lui acolo unde se găsește. Nu am nevoie de referate. Veți avea scrisoarea mea către Rege, 20 de rânduri, atât, dar sunt în aceste rânduri tot sufletul, tot creierul și toată musculatura celui ce vorbește astfel. După ce ați umplut coșul, sunați ușierul, care le împarte la birouri. Sunt chestiuni scurte pe care le puteți cerceta cu șeful dvs. de cabinet, care nu este acolo pentru a face intrigi, a fuma sau a primi cucoane, el stă acolo pentru a face legătura între dvs. și lucrările subalternilor. Sunt probleme care au nevoie de explicațiunile celor ce le-a rezolvat, dar eu desfid să mi se prezinte mie o problemă bine studiată, indiferent de specialitate, dacă se prezintă sub această formă, eu o înțeleg și dacă mi-a dat Dumnezeu acest creier întreg și bine compartimentat, pot să dau soluțiunea celei mai delicate probleme.

Deci, simplificați, acționați și soluționați dvs. problema, dar soluționând să nu creați noi probleme, ca să fie scurt timpul în care se rezolvă între cel de jos și cel de sus, atunci soluțiunile vor fi oportune.

Să încetați, chiar de mâine începând, să mai stea cineva la ușile dvs. – și voi face vizite speciale pentru aceasta. Când eram la Statul Major, pe sălile mele nu era nimeni. Nu are nevoie ca țăranul din Dorohoi să vină la București pentru a-și aranja o socoteală. Eu am înființat în toate instituțiile în care am fost, ca pentru fiecare cerere ce mi se face să se dea un număr dintr-un chitanțier și pe care de altă parte eu aveam un registru de control pentru aceste cereri, unde vedeam când a intrat chestiunea, când s-a soluționat și când a ajuns la destinație, iar când găseam un decalaj anormal, înțelegeam că undeva a fost trândăvie. Cum acest control este totdeauna posibil, subalternii își vor face permanent datoria și toată lumea se va pune pe lucru. Aveam birouri unde nu intram șase luni, dar fiecare așteptându-se să fie controlat dintr-un moment într-altul, muncea cu sârguință.

În dorința mea de simplificare, voi reduce numărul Ministerelor, căci mai înainte se creea postul întâi și după aceea se puneau scaunele și mesele, apoi secretarii și în urmă de tot hârtiile. De hârtie se ocupau treizeci sau patruzeci de funcționari. Lipsa de organizare din trecut și lipsa de control ne-au fost fatale și au făcut să pierdem multă vreme. Organizarea va ușura exercitarea controlului și ca să puteți economisi timp trebuie să simplificați și pentru aceasta trebuie să suprimați.

Să suprimați fără milă tot ce este parazit.

Corpul Statului s-a umplut de paraziți, dar cum nu pot să las funcționarii pe drumuri, o să creăm un cadru disponibil în care vom trimite pe toți cei de prisos și din ei vom umple tot ce se va ivi necesar, nu vom chema alții din afară. Vom fi foarte severi cu acei care au intrat în funcții pe care nu le meritau prin nepotism, polițism, hoțism, etc. Există Domnilor, sergenți de stradă, feciori de oameni bogați; aceasta nu însemnează că și-au pus vreodată tesacul acolo, ci merg numai să-și ia leafa odată pe lună. Sunt neveste de general care odată pe lună se duceau la serviciul secret și încasau 20 sau 30 mii lei, pentru că spuneau unor indivizi anumite informații. Nu mai departe decât aici în Președinția noastră de Consiliu, un om era în două comisii de aici și lua de la una 50 mii lei pe lună și de la alta 30 mii lei, în afara salariului, în timp ce un ministru abia are 40 mii lei pe lună.

Sunt așa de rușinoase aceste lucruri, că nici în Honolulu nu cred să le poți întâlni. Am ajuns Asia Europei; noi vedeam că nu mergeau bine lucrurile, dar nu ne îngrijeam să le îndreptăm.

Domnilor, luați în brațele sufletului Dvs. de români angajamentul de a rezolva aceste lucruri, care angrenează Statul nostru.

Justiția. În privința vinovaților, eu nu sunt dispus să trag un văl peste responsabilitățile politice, morale, istorice și responsabilitatea materială, însă nu o voi face cu răzbunare, nu în mod arbitrar.

Voi repune justiția în cadrul ei, în care trebuie să stea Statul. Statul a căzut și pentru faptul că omul, cetățeanul, a pierdut încrederea în rolul pe care trebuia să-l aibă justiția, în speranțele pe care cel ce are dreptate și le pune în casele dreptății. Ori, toată lumea, la un moment dat, nu a mai avut convingerea că la tribunale se poate găsi justiția. Mie chiar, pentru a mi se distruge situațiunea ce ocupam, mi s-a făcut un proces faimos de bigamie, despre care ați auzit, mie, care nu am primit în viața mea o observație pentru integritatea mea sufletească. Am plecat de la 10 ani de acasă fără cămașă pe mine și neprimind nici un consiliu de administrație și neluând de la nimeni nici un ban, trăind cum am putut, dar totdeauna în modul cel mai corect și nu am pierit trăind astfel. Când eram în Școala de Războiu, deseori nu-mi erau suficienți banii și mă culcam fără să mănânc, dar nu mi-a trecut prin gând să vând casa părintească.

Să ne învățăm fiecare să trăim cu mijloacele noastre și să nu ne lăsăm prinși de dorința bogăției, a câștigului, nici prin cărți sau așa zisa înalta societate. Mai ales domnii ce dau dreptatea, să fie animați de cele ce am spus și să reflecteze la ele.

Deci, justiția trebuie pusă pe baze sănătoase, și aceasta într-un timp scurt, ca să nu mai avem judecători și chiar prim-miniștrii care să spună solemn că Regele Carol II era Regele Soare al României. Și astăzi îmi sună în urechi acest lucru. După cum nu am putut uita că d-l procuror general Viforeanu, întorcându-se de la locul crimei ce se făcuse, a spus: „s-a făcut dreptate”.

Nu am făcut omor decât pentru a apăra Statul, pe câmpul de luptă. Am refuzat ieri să trag în lumea de pe stradă ce manifesta, deși toată lumea îmi cerea să trag. Este foarte ușor să tragi în mulțime și să omori 10 sau 20 inși, dar când faci aceasta să-ți iei și responsabilitatea gestului, iar nu unul să ordone crima și alții să-și ia răspunderea. Cunoașteți cu toții ușurința cu care mai înainte se trăgea în cei ce manifestau. Eu am vrut ca nici Tronul și nici strada să nu fie pătate de sânge, căci aș fi fost cel mai nenorocit om ca să cuceresc frâiele Statului, cu sânge. O făceam cu sânge, dacă nu puteam altfel, căci trebuie să scap țara aceasta de pacostea în care căzuse.

Revenind la justiție, vă rog să-mi dați numele persoanelor ce au judecat strâmb, care au judecat din ordin, care au fost chemați de d-l Urdăreanu, pentru a-i sancționa cu toată severitatea pe toți acești domni magistrați, în orice situație s-ar găsi acum, fiindcă nu merită să rămână și nu mai au ce căuta în acel loc.

Personal, nu am nimic cu acești oameni, regret că nu-i pot păstra, dar statul acesta vreau să respire și vreau să se înțeleagă că justiția se pedepsește. Am fost consternat, să vină d-l Viforeanu de la locul crimei și să spună – dânsul, care trebuia să interpreteze în gradul cel mai înalt justiția intr-o țară – să spună: „Domnilor, vin de la locul crimei și am contatat că s-a făcut dreptate”?! Cum s-a făcut dreptate când ei nu apăruseră în fața nici unui Tribunal? Vă amintiți, asasinul lui Doumergue, care era un adevărat simbol pentru Franța, care îsi pierduse toți fiii pe câmpul de onoare, căci de aceea îl alesese Franța, doi ani a judecat justiția franceză, pentru a da o hotărâre de vinovăție. În Germania, Domnilor, nici astăzi nu s-a dat hotărârea contra celui ce a aruncat le Muenchen sala celebră de întâlnire a vechilor național-socialiști. Vedeți cum se judecă într-un Stat civilizat, așa să fie și la noi. Să se dea soluțiile la vreme și să înceteze arbitrarul. Dacă cei pedepsiți vor fi numeroși, nu ne vom speria, căci avem invazia judecătorilor ce ne vin din teritoriile părăsite.

Veți avea aceeași atitudine severă în toate departamentele cu acei care au făcut nedreptăți: în poliție, în finanțe și chiar în Ministerul de Externe, fiindcă și în acest minister se petreceau multe fapte nepermise; miniștri care au plecat cu toată argintăria legației, alții care și-au însușit covoare.

Lucrurile trebuiesc publicate și reprimate de opinia publică. D-l Manoilescu să sancționeze imediat pe vinovați, și d-sa știe la cine fac aluzie. Să se știe, domnii Miniștri din străinătate nu sunt trimiși acolo să facă averi și să trimită telegrame – când cu puțin timp înainte se dau după toți pomii, ca să nu se întâlnească cu acest Antonescu. Este o rușine!

Funcționarii. Funcționarii aceștia care au complicat aparatul de Stat și l-au anchilozat, vor fi scoși de acolo de unde sunt inutili, căci vom creea noi posibilități.

Alte Ministere. Între alte Ministere, unul la care corupția a fost fără pereche, este Ministerul Muncii. Fără milă au speculat banul muncitorului, fără milă voi fi cu activitatea acestor satrapi din trecut. Deocamdată rog pe d-l Ghițescu să înceapă o purificare. Eu am o memorie drăcească și când voi veni acolo și voi vedea că nu s-a făcut nimic, fără să am obiceiul de a amenința, voi trece la fapte. L-am pedepsit eu pe acela căruia i se spunea „câine roșu” și nu m-am plecat nicicând în fața unuia mai mare, dar care nu merita să fie mare. De când mă știu duc această luptă, care apoi prin numele meu și prin mijloace legale au făcut să reușesc și Dumnezeu m-a ajutat.

Raporturile dintre public și autorități. Țin foarte mult ca să se schimbe sistemul de până acum cu cele două caste: publicul care contribuie, care are nevoie și care trebuie să fie normal satisfăcut, era maltratat, de o parte; a doua castă, acei care trăiau prin banul lui și care îl maltratau. El, publicul, are dreptul să mă maltrateze pe mine dacă nu-l voi servi. El are dreptul să mă maltrateze, eu am datoria să mă supun. El are dreptul să mă mustre, dacă am ajuns la o situație pe care nu o merit.

Impozitele. Vor forma obiectul unor preocupări serioase. Noi, în loc să creăm în acest Stat organe producătoare, care indirect să îmbogățescă visteria, am îngrădit posibilitățile de producție cu impozite. Să creăm organe producătoare, aici e problema: când vom reuși să dăm țăranului plugul și vitele necesare și să-l învățăm să se hrănească și să-l punem în condițiuni de viață optime, el va avea un randament de muncă mai mare, de unde va ieși posibilitatea să adunăm cu impozite mult mai mici, sume mult mai mari. Aceasta este problema vitală a poporului acesta.

Automobilele instituțiilor. Vă rog să luați măsuri să nu se mai acorde automobile personale decât pentru miniștri și subsecretari de Stat. Acelea vor fi alese dintre cele ce consumă mai puțin. Automobilele grele le vom vinde și vom obține pe ele prețuri mai mari, fiind automobile ce nu se mai importă; vom cumpăra, în schimb, automobile de un tip standard, pentru a găsi mai ușor și piese de schimb. Surplusul de automobile îl vom da acolo unde trebuie să fie de la județe, ca tehnicienii să se poată deplasa în sate și să nu mai avem spectacolul inadmisibil ca medicii și tehnicienii să facă birocrație, în loc să facă aplicațiune pe teren (unde nu aveau cu ce să se ducă). Pentru nevoile serviciului, faceți automobile de serviciu, care să fie controlate și să nu circule decât în serviciu comandat.

Îmi aduc aminte că Generalul Samsonovici folosea pentru sine trei automobile Packard de ale Ministerului: unul pentru el, unul pentru soție și altul pentru copiii d-sale și aceasta numai pentru că se ducea câteva ore la Statul Major să fumeze; făcea numai referate – și aceasta timp de aproape 7 ani. I-am zis: de ce nu pleci de aici? Mi-a răspuns: dacă plec eu, vine altul la fel. Acest răspuns nu-l acoperă de răspundere și nu-l va acoperi de răspundere în fața istoriei. În șapte ani, nu a făcut nimic, eu dacă aș fi stat trei ani numai, aș fi făcut o altă armată.

Dar cum să se facă lucruri serioase, când fiecare se gândea numai la sine. Nu-mi explic cum oameni cinstiți să-și poată face avere de sute de milioane. Eu nu-mi imaginez cum se poate realiza acest lucru, afară dacă nu cumva ai o invenție diabolică, ce-ți aduce bani cu nemiluita.

Datorită corupției și intervențiilor, Poliția și Siguranța Statului a fost dezorganizată sistematic.

Un Stat fără poliție și siguranță, este la discreția tuturor furtunilor – și la discreția tuturor furtunilor a fost Regele Carol II, care mi-a dat posibilitatea să fac această schimbare. Și pot spune că nu se făcea nimic, chiar la Palat, fără să nu-mi fie adus la cunoștință imediat, de oamenii săi, care-i erau atât de credincioși, că făceau aceasta. Cunosc cât de slab era acest edificiu, mi-a trebuit numai îndrazneală ca să lovesc. Riscurile nu erau excluse, desigur, dar eu am plecat de la această simplă judecată: m-am dus la război să mor pentru țară, mă duc în timp de pace să mor pentru a reconstitui România. Dacă muream, eram foarte fericit!

Prerogativele regale. V-am spus, Regele rămâne ca un simbol. El nu are dreptul să se amestece și nu are dreptul, chiar dacă va fi o capacitate, Regele de mâine – dacă această instituțiune se va mai păstra în furtuna care a răsturnat toate Tronurile din Europa – El trebuie să rămână în cadrul pe care l-am hotărât. Nu mai putem primi mentalitatea din antichitate sau mentalitatea din Evul Mediu, că El este o ființă providențială pe pământ, că este reprezentantul lui Dumnezeu, de care este inspirat (și știm că Împăratul care declara aceasta ce a făcut din Germania în 1914 și vedem unde a dus și Regele nostru România în 1940).

Regele nu iscălește în Statul Român decât un singur Înalt Decret: Decretul de numirea Primului Ministru, aceasta pentru a termina odată cu anchilozarea Statului.

Voiam ca amnestia și grațierea să-mi aparțină mie deocamdată, sunt gata însă să trec între prerogativele regale și pe acestea, dacă țineți atât de mult (dar v-aș aminti ceea ce am văzut că făcea Regele Ferdinand I în timpul războiului de Întregire, când își trecea tot timpul desemnând cruciulița Mihai Viteazul – și aceasta o făcea și Wilhelm II – și citind sau alegând pe acei propuși la decorare pentru merite de război. Nu avea nici un criteriu obiectiv. Se orienta după grandelocvența ofițerilor ce propuneau, fără să intre în detalii).

După cum am spus aici, viitorul prim-ministru trebuie să fie neapărat numai cu depline puteri, și aceste puteri trebuie să le vedeți în sensul în care l-am arătat eu.

În conducere se pot produce lesne greșeli și aceste greșeli trebuie să fie pedepsite. Este mult mai ușor ca Națiunea să dea jos un prim-ministru și să aleagă un altul, decât să dea jos un rege. Îi propusesem Regelui Carol II să intre în regență mai întâi, ca astfel să-și spele păcatele trecutului, și târziu când Mihai va ajunge major, Mihai putea să abdice în favoarea părintelui. Dacă făcea astfel, nu ar fi ajuns să fie acuzat de atâtea nenorociri aduse Țării, cum este acuzat astăzi. Iar jurământul ce i s-a făcut atunci Regelui Carol II, mă face să spun că toți funcționarii ce l-au depus au fost sperjuri, căci noi jurasem credință altui rege. Când punem un Stat pe baze imorale, când o armată își calcă un jurământ legal, nu puteam spera să ajungem la o soartă mai bună decât aceea pe care o trăim azi.

Dacă unele din măsurile ce am luat, găsiți că nu respectă anumite forme, aceasta este pentru că nu am avut nimic cugetat și pregătit, căci mă preocupa teribil problema ca nu cumva să mor înainte de a-l da jos pe acest Rege.

Primesc observațiile Dvs., dar vă rog să înțelegeți că recalcitranți nu vor exista sub Generalul Antonescu. Cel ce este recalcitrant, îl consider trădător și trădătorii merg la zid.

Spun aceasta acum, la fel cum îi spuneam altădată Regelui Carol II: tâlharii să fie puși la zid – lucru care-l supăra peste măsură. Și tâlhar, eu înțeleg că este și cel ce nu-și face slujba și nu se supune în chip desăvârșit.

Omul și salariul. Munca trebuie răsplătită, desigur, dar răsplata cea mai bună este conștiința că ți-ai făcut datoria.

De aceea, am să aplic formula: omul și leafa.

Cine sabotează, pentru că nu mai ia sute de mii de lei, ca până acum, trebuie imediat destituit. Și aș fi fericit ca Dvs. într-o săptămână să veniți la mine cu maldăre de destituiri, căci eu îmi iau răspunderea în fața istoriei să deparazitez Statul.

Mulțumesc d-lor Subsecretari de Stat de la Domenii, Instrucția Publică și Propagandă, pentru munca depusă în slujba Țării, dar în dorința mea de simplificare a aparatului administrativ, am hotărât să reduc Subsecretariatele de Stat și chiar mai multe Ministere.

Vă rog, să mergem acum, pentru ca Dvs. să depuneți jurământul conform Decretului-Lege Nr. 3067 din 6 Septembrie 1940.


NOTE

1 Aceste documente se află în Dana Honciuc Beldiman, Statul Naţional Legionar, septembrie 1940-ianuarie 1941, Cadrul legislativ, Institutul Naţional pentru Studierea Totalitarismului, București, 2005.
2 These documents can be found in Dana Honciuc Beldiman, „The National Legionary State, September 1940 – January 1941, the Legislative Framework”, National Institute for the Study of Totalitarianism, Bucharest, 2005.
SURSA: www,ioncoja.ro
Posted in DOCUMENTE, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, ISTORIA NOASTRĂ, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE | Lasă un comentariu

ALEXANDRU MORARU LA UN EVENIMENT ȘTIINȚIFIC IMPORTANT (9-10 septembrie 2016)

Posted in ISTORIA NOASTRĂ, VIDEO, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

Mișcarea Legionară – o pagină mereu ascunsă și interzisă a istoriei României (IV)

Mișcarea Legionară – o pagină mereu ascunsă și interzisă a istoriei României (IV) 

12742623_939645976119719_7599601227537868066_n

Terorism de stat regal și crime comise de legionari

Marius Albin Marinescu: Domnule profesor, alegerile din decembrie 1937, organizate de liberali, cei care au și numărat voturile, i-au adus pe legionari pe locul al treilea în viața politică românească. A fost acest fapt o surpriză?

Corvin Lupu: Nu a fost o surpriză. Opinia publică românească interbelică a conștientizat ascensiunea constantă a Mișcării Legionare, care atrăgea mase tot mai mari de oameni din toate categoriile sociale, inclusiv din rândul țărănimii care reprezenta 80% din populația țării. Surpriza, negativă însă, au reprezentat-o național-liberalii, care, cu toate că numărau voturile, în ciuda fraudei mari, semnalată de presa timpului, au obținut doar 35% din voturi și nu au beneficiat de „prima electorală”, care le-ar fi permis să facă guvernul singuri. Legionarii au obținut oficial 15,5 % din voturi (66 de parlamentari), dar au fost furați îngrozitor. În anul 1946, fiind arestat și anchetat, directorul S.S.I., Eugen Cristescu, marele as al serviciilor române de informații, a declarat în timpul unui interogatoriu că, în decembrie 1937, de la legionari s-au furat un milion de voturi! În diverse publicații, inclusiv în lucrări cu pretenții științifice, alegerile din decembrie 1937 sunt elogiate ca fiind ultimele „democratice” și se ocolește mereu adevărul despre fraudele din aceste alegeri. Ce democrație este aceea în care o singură formațiune este furată de un milion de voturi? Cred că manipularea opiniei publice privitor la superioritatea acestui regim politic ar trebui să înceteze și regimul politic „democratic” interbelic, care a fost reintrodus în România post-decembristă, ar trebui reevaluat.

Această realitate a fraudelor electorale din decembrie 1937 a fost cunoscută și de rege, care avea informații bune de la toate structurile de resort (S.S.I., Siguranță, Poliție). În afară de legionari, dreapta românească a mai avut două partide în alegeri, Partidul Național Creștin, condus de profesorul A.C. Cuza, care a obținut peste 9 % din voturi (35 de parlamentari) și Partidul Agrar, condus de Octavian Goga, care a obținut 1,7 % din voturi. În condițiile în care P.N.L. și P.N.Ț. nu s-au putut înțelege și coaliza pentru a prelua guvernarea, cum ar fi dorit regele, guvernul l-a format Octavian Goga, regele refuzând să dea președinția Consiliului de Miniștri lui Corneliu Codreanu, deși el a fost îndreptățit, deținând poziția imediat următoare după liberali și național-țărăniști. Goga a format o coaliție de guvernare cu partidul profesorului A.C. Cuza, care nu aspira personal la funcția de prim-ministru din cauza vârstei înaintate. Guvernul Goga era format exclusiv din somități: academicieni și profesori universitari, pe care îi respecta întreaga societate, cu excepția evreilor care-i acuzau de antisemitism.

Codreanu nu a protestat și nu a criticat numirea lui Octavian Goga. Codreanu nu se grăbea la guvernare. El aprecia că legionarii trebuiau să se consolideze în continuare din punct de vedere organizatoric, iar Legiunea nu avea doar scopuri politice, să dorească doar puterea, cu orice preț. Legionarii îndeplineau în primul rând misiuni educative, sociale, de educație morală a poporului, centrul de greutate al Mișcării Legionare fiind la baza societății, în cuiburile legionare. Totuși regele era conștient că în viitor nu-i va mai putea opri pe legionari să preia puterea și, probabil, să o mențină multă vreme. Această realitate îl frământa pe rege, marele dușman at legionarilor, care căuta soluții împotriva acestei realități a societății românești și împotriva românismului care devenise în sine o mare putere în societate. A fost ceva unic, în primul rând prin faptul că toți cei care aderau la mișcare își asumau liber consimțit adeziunea la morală, la disciplină severă și la muncă. Niciodată în istoria României nu s-au mai atins atâtea performanțe în domeniul moralei și al disciplinei în rândul românilor. De aceste valori au nevoie românii. Totdeauna.

Marius Albin Marinescu: Relația lui Corneliu Codreanu cu Octavian Goga nu era dintre cele mai bune…

Corvin Lupu: Da, relația lor nu era dintre cele mai bune, dar se respectau și împărtășeau unele idei/valori politice comune. Codreanu deconspirase sumele mari de bani pe care soția lui Octavian Goga, Veturia, le-a luat de banca evreiască Marmmorosch, Blank&Co, la care ne-am mai referit în discuțiile noastre, ceea ce l-a supărat pe Goga. Apoi, Veturia Goga, a fost agentă a serviciilor secrete germane, fapt care este posibil să fi fost cunoscut de Corneliu Codreanu. Dacă nu este sigur că legionarii știau că Veturia era agentă a germanilor, este cert că, ulterior morții „căpitanului”, legionarii erau siguri că Veturia era și agentă a serviciilor secrete britanice și credeau că, prin influența ei asupra Mariei Antonescu și a soțului acesteia, a contribuit mult la ruptura dintre Mișcarea Legionară și Ion Antonescu. Veturia Goga urmase cursurile pensionului săsesc din Sibiu, era filogermană și a fost recrutată de serviciile secrete germane încă din 1914. Vorbea fluent, perfect, limba germană și a fost singurul translator pe care Hitler l-a acceptat pentru întâlnirile sale cu Ion Antonescu. Un nepot al marelui poet și om politic, pe nume Mircea Goga, profesor la Universitatea Sorbona din Paris, a afirmat într-o carte memorialistică faptul că Veturia Goga a dat informații germanilor despre soțul ei, despre rege, despre Antonescu și despre multe evenimente de culise din marea politică. Acest autor și alții au afirmat că Veturia s-a măritat și a trăit cu Goga pentru a-și îndeplini o misiune informativă. După ce regele i-a impus demisia lui Goga, în 10 februarie 1938, el a fost foarte șocat, nu și-a revenit, în ciuda marii experiențe politice pe care o avea și, în mod surprinzător, după trei luni, la 7 mai 1938, s-a stins din viață, în mod suspect. Această suspiciune legată de moartea lui Octavian Goga s-a îndreptat mult și către Veturia Goga. După 1944, Veturia a trecut de partea noului regim și, deținând multe informații, a fost considerată ca fiind utilă țării și iertată de acuzele care i s-au adus. A fost trimisă în judecată, în 1946, de Tribunalul „Poporului”, primind o condamnare ușoară de domiciliu forțat la Ciucea, unde, începând din 1938, a construit timp de două decenii, un mausoleu și un muzeu dedicate lui Octavian Goga. Comuniștii i-au permis și au ajutat-o să construiască cu materiale importate din Italia, i-au oferit o pensie de merit și un salariu de director al muzeului, ceea ce dovedește legături profunde ale Veturiei cu regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Marius Albin Marinescu: „Privighetoarea Ardealului” a fost o personalitate remarcabilă și, ca orice persoană implicată în „jocuri” mari și ascunse, a fost controversată…

Corvin Lupu: Da, așa este. Veturia Goga a lucrat în anonimatul dur al spionajului internațional, ceea ce este și foarte greu și riscant și obositor. Eu nu am cercetat personal acest dosar și nu vă relatez decât fapte lecturate în lucrările altora, dar eu cred că, dacă ar fi făcut servicii Germaniei în dauna României, comuniștii n-ar fi mai iertat-o. Există o lucrare de doctorat despre Veturia Goga, scrisă de soțul celebrei noastre soliste de muzică populară Sava Negrean-Brudașcu, născut chiar în comuna Ciucea, în care se afirmă că Veturia Goga a făcut spionaj doar în favoarea României, în cooperare cu diplomați români acreditați în diverse capitale europene, unde cânta Veturia și unde se învârtea în cele mai înalte cercuri. Adeseori era acompaniată la vioară de George Enescu, ceea ce dădea concertelor sale valențe artistice de cel mai înalt nivel mondial. În anii liceului, am făcut o excursie la Ciucea, cu părinții mei și mi-o amintesc pe Veturia Goga stând pe o bancă și povestind cu mama mea.

Marius Albin Marinescu: Guvernarea lui Octavian Goga a fost de foarte scurtă durată…

Corvin Lupu: Guvernarea Goga a fost de doar 44 de zile, după care regele a dizolvat Parlamentul și l-a forțat pe Octavian Goga să plece de la guvernare. Regele a numit un guvern format din foști prim-miniștri, condus de patriarhul Miron Cristea. Doar Octavian Goga și Iuliu Maniu au avut demnitatea de a refuza participarea la guvernarea născută prin călcarea în picioare a puținelor componente democratice ale societății interbelice românești.

Majoritatea zdrobitoare a tineretului care nu împlinise încă vârsta majoratului și care nu votase în decembrie 1937 erau legionari. Viitorul părea să fie al lor, în condiții de normalitate. Acest fapt a fost conștientizat de toată clasa politică și de aceea partidele istorice nu au protestat față de introducerea dictaturii personale a regelui. Singurii care au protestat vehement și au susținut menținerea regimului democratic multipartid au fost legionarii. Acesta este adevărul. Toți au vorbit cu emfază despre democrație, dar când regele a desființat partidele politice, singurii care s-au opus au fost legionarii. Ulterior, după 23 august 1944 și mai ales după 1990, partidele politice istorice au afirmat și afirmă că ele au fost singurele forțe democratice din România interbelică. Vor recunoaște oare, în viitor, partidele istorice acest adevăr? Eu mă îndoiesc. Astăzi, cei care se declară urmași ai partidelor istorice se laudă cu trecutul, retușând continuu și prezentând propria istorie idilic. Protestele legionarilor au fost reprimate cu violență de autoritățile regale.

Marius Albin Marinescu: După instaurarea dictaturii regale, a început marele calvar al legionarilor.

Corvin Lupu: Da. Cei care și-au asumat represaliile sângeroase împotriva legionarilor au fost, în principal, ministrul de Interne, Armand Călinescu, ministrul de Justiție, Victor Iamandi, șeful Poliției, colonelul Gavrilă („Gabi”) Marinescu și, eu sunt de părere că nu putem să-l extragem din listă pe șeful S.S.I., Mihail Moruzov. Represiunea s-a bazat pe acte normative nedemocratice, legiferate de ministrul de Justiție și puse în aplicare de Armand Călinescu, adeseori pe baza informațiilor primite de la Mihail Moruzov. Totul se petrecea la ordinul regelui. Legionarii erau bătuți crunt și aruncați în închisori, adeseori fără să fie judecați, de cele mai multe ori fără probe. Prin acest mod de reprimare a Mișcării Legionare, regele și anturajul său politic, cu deosebire camarila evreiască, urmăreau descurajarea populației de a continua să adere și să activeze în Mișcarea Legionară. Pentru că, practic, legionarii umbreau toate grupările politice și, supărător pentru partide, le luau constant din electorat, clasa politică nu a protestat împotriva abuzurilor colosale comise împotriva legionarilor.

Ca urmare, în prima parte a anului 1938, Corneliu Codreanu a fost condamnat fără probe la șase luni de închisoare, timp în care i s-a născocit un alt dosar în care a fost condamnat la zece ani de închisoare. În 30 noiembrie 1938, a fost asasinat mișelește, în mod primitiv, împreună cu 13 alți membri importanți ai Mișcării Legionare, din ordinul regelui Carol al II-lea. Cadavrele lor au fost aruncate într-o groapă, peste ele s-a turnat acid sulfuric, iar groapa a fost acoperită cu o placă groasă de beton. Operațiunea a fost efectuată din ordinul lui Armand Călinescu și girată de ministrul Justiției, Victor Iamandi și, desigur, de către regele Carol al II-lea. La rejudecarea procesului lui Corneliu Codreanu, în 1940, el a fost achitat din lipsă de probe, dar conducătorul Mișcării Legionare era mort de doi ani… În memoriile sale, respectiv în Însemnări politice, Armand Călinescu a notat faptul că regele i-a cerut să-i înlăture pe Corneliu Codreanu și pe Iuliu Maniu, iar el i-a spus că acceptă să-l înlăture pe Codreanu, dar nu și pe Maniu, care îi fusese șef de partid și era un erou al Marii Uniri. Regele și Armand Călinescu se dovedeau a fi doar doi simpli criminali cocoțați la vârful statului român… Avem o istorie foarte încărcată de fapte sângeroase.

Marius Albin Marinescu: Acest regim politic a fost elogiat după 1989 și opinia publică l-a perceput ca fiind democratic…

Corvin Lupu: Ce regim democratic a fost acesta? Nici vorbă! A fost un regim mizerabil din punct de vedere moral și al statului de drept. Patriotismul era doar afirmat în cuvântările pompoase ale regelui și ale înalților demnitari, dar, de fapt, regimul lovea necruțător în componenta social-politică cea mai importantă a românismului: Mișcarea Legionară. Din punct de vedere economic, regimul regal a funcționat mai bine decât în perioada anterioară, dar, ca și astăzi, nu în favoarea etnicilor români. Din punct de vedere cultural și al învățământului elitist, regimul a fost unul dintre cele mai bune din toată istoria României. În deceniul al patrulea, salariul unui profesor de liceu era de 7.000 lei. Era foarte mult. Am dat acest exemplu ca să se vadă interesul pe care regimul îl acorda educației. Acest lucru nu poate fi negat. În același timp, să nu uităm că 80% din populație trăia la sate, majoritatea zdrobitoare în case cu pământ pe jos, fără asistență sanitară de specialitate, fără electricitate, lucrând cu tehnologii agricole vechi de secole, cu școală foarte puțină, inclusiv cu un procent mare de analfabeți. Infrastructura satelor era inexistentă. Ploile mai lungi făceau drumurile impracticabile. Adeseori, oamenii ajungeau să se deplaseze prin noroiul de pe ulițele satelor cu niște bețe numite „picioroange”. Să mai amintim că România avea cea mai mare rată a mortalității infantile din Europa și cel mai mare procent de bolnavi de TBC…

Marius Albin Marinescu: În timpul regimului comunist, în domeniul reducerii mortalității infantile și a TBC-ului, s-au făcut progrese foarte mari.

Corvin Lupu: Da, în timpul regimului socialist de stat aceste două racile ale societății românești au coborât la procente care se încadrau în limitele în care erau apreciate a fi eradicate, așa cum, de altfel, figura România la Organizația Mondială a Sănătății.

Ani de zile, ca ascultător constant al „Europei Libere”, am auzit multe comentarii politice despre minunăția regimului politic interbelic, despre superioritatea regimului monarhic, despre patriotismul regilor, despre ticăloșia legionarilor și a comuniștilor etc. Norocul meu a fost că mi-a plăcut istoria, că am început să o învăț foarte de mic, având un tată istoric și făcând parte dintr-o familie care a locuit 21 de ani în incinta Palatului Brukenthal din Sibiu, unde am găsit toate sursele de a înțelege corect o parte din evenimente. Aveam și o guvernantă săsoaică, dintr-o familie nobiliară, von Hannenheim, de la care am aflat, încă de mic și pe întregul parcurs al tinereții, multe lucruri importante. Desigur, că studiul adânc, l-am făcut aplicat, începând cu facultatea de istorie și tot ceea ce a urmat, cu deosebire după 1990, când posibilitățile de documentare au devenit mai mari și când, am ajuns la un nivel la care nu am mai avut restricții de penetrare a informației științifice.

Regele, cum arătam, a început propria dictatură, în februarie 1938, cu brutalități și acte normative abuzive îndreptate împotriva legionarilor și a ajuns, înainte de încheierea anului 1938, la terorism de stat. Prin tot ce s-a întâmplat în politica internă interbelică, țara a fost subminată, energiile românilor s-au erodat în mari convulsii interne, iar agresiunea internațională împotriva României, din vara anului 1940, bazată pe înțelegerea Uniunii Sovietice cu Germania, respectiv pe Tratatul Ribbentrop-Molotov, a găsit țara izolată, slăbită și cu o conducere compromisă pe plan intern și internațional. Toate acestea au fost și ele cauze ale dezastrului care s-a răsfrânt cel mai mult asupra viitorului României și al etniei române.

Marius Albin Marinescu: Criminalii lui Corneliu Codreanu au plătit cu viața!

Corvin Lupu: Din păcate criminalii lui Corneliu Codreanu au plătit cu viața fiind asasinați de legionari, nu pedepsiți de instanțe judecătorești, cum ar fi trebuit să se întâmple într-o societate așezată, în care pedepsele să îndeplinească, pe lângă rolul punitiv, și un rol educativ și unul descurajator pentru viitor.

Armand Călinescu a fost asasinat în ziua de 21 septembrie 1939 de un grup de legionari numit „Răzbunătorii”, format din 10 oameni. Mașina prim-ministrului a fost blocată la podul Cotroceni de o căruță și tamponată din spate de o camionetă, ceea ce a determinat coborârea ministrului de Interne din mașină pentru a discuta cu șoferul camionetei, moment în care șase dintre asasini au coborât și au deschis foc asupra sa ucigându-l cu rafale intense de arme automate. După aceasta, asasinii au gonit la sediul Radio România, din strada General Berthelot, au intrat în forță în emisiune și au anunțat întreaga țară că l-au pedepsit pe asasinul „căpitanului” și l-au ucis. Doi dintre „răzbunători” s-au sinucis, iar ceilalți au fost uciși fără judecată pe locul unde a fost împușcat Armand Călinescu, cadavrele lor fiind lăsate zile întregi pe caldarâm. Represaliile au fost conduse de șeful Poliției pe țară, generalul Gavrilă Marinescu și de șeful Jandarmeriei, generalul Ioan Bengliu, la ordinul regelui și al noului prim-ministru, generalul Gheorghe Argeșanu. În București și în restul țării, au fost ridicați de acasă 252 de legionari care nu aveau nimic în comun cu asasinatul, unii dintre ei nici nu apucaseră să afle că Armand Călinescu a fost asasinat, au fost împușcați sumar, iar cadavrele lor au fost aruncate în intersecții circulate din diverse orașe ale țării. Au urmat apoi alte mii de întemnițări și asasinate ale legionarilor. Terorismul de stat a fost unul de modelul celor din Evul Mediu timpuriu, mult mai apropiat de modele ale unor popoare afro-asiatice și nu avea nimic în comun cu civilizația europeană. Diplomații americani acreditați la București au transmis și ei la Washington știrile despre duritatea represaliilor autorităților regale, apreciindu-le drept „barbarii”, dar presa controlată de evrei a trecut sub tăcere crimele comise împotriva adversarilor influenței evreiești din România.

Marius Albin Marinescu: Păi, tot așa s-a procedat cu Ceaușeștii și cu uslașii lui Trosca, în decembrie 1989!

Corvin Lupu: Din păcate, acest model primitiv s-a repetat, cum spuneți dumneavoastră, în decembrie 1989, când cadavrele unui grup de luptători ai Unității Speciale de Luptă Antiteroristă, în frunte cu lt. col. Gheorghe Trosca, șeful de stat major al unității, au fost lăsate în fața Ministerului Apărării Naționale, zile întregi, ca să fie batjocorite de mulțimea manipulată, care știa de la televizor și de la alți manipulatori că uslașii sunt teroriști. În acest fel a fost pedepsit militarul Gheorghe Trosca pentru faptul că și-a făcut datoria și a respectat legislația în vigoare și ordinele comandantului suprem, Nicolae Ceaușescu și a șefului Comandamentului Unic, Vasile Milea și nu a trecut de partea conspiratorilor și a puciștilor din Securitate și din Armată, care și-au dat mâna cu forțele străine care au atacat România în acel decembrie însângerat, de tristă amintire. Cadavrele uslașilor au fost lăsate sub ferestrele sediului M.Ap.N. În biroul fostului ministru Milea, asasinat de puciști cu o zi înainte, se găseau criminalii Ion Ilici Iliescu (Ivanovici), Nicolae Militaru (Lepădat) și Gheorghe Ardeleanu (Moise Bula). Minoritarii îl asasinau pe românul care a refuzat să trădeze. În fine, alt subiect…

Marius Albin Marinescu: Acest subiect l-ați abordat în cărțile dumneavoastră despre decembrie 1989, unice în felul lor, prin scoaterea la lumină a unor fapte despre care majoritatea românilor nu au știut nimic sau foarte puțin.

Corvin Lupu: Da. Deocamdată, cititorii nu mai găsesc cartea România în decembrie 1989. De la revolta populară la lovitura de stat, care s-a epuizat și nu am mai retipărit-o, dar găsesc ultima carte despre acele evenimente, respectiv Trădarea Securității în decembrie 1989, București, Editura Elion, 2015 în lanțul de librării „Diverta”, care are în jur de vreo 30 de librării în București și în țară și vinde și on line.

Marius Albin Marinescu: Asasinarea lui Armand Călinescu a fost mediatizată manipulator, în diverse timpuri.

Corvin Lupu: Da, așa este. Imediat după asasinat, întreaga presă din România, controlată în cea mai mare parte prin fonduri evreiești și slugarnică față de rege, a prezentat cu insistență crima legionarilor, a condamnat-o și a trecut cu vederea asasinarea primitivă a sute de legionari nevinovați, așa cum trecuse cu vederea și asasinarea lui Corneliu Codreanu și a celorlalte căpetenii legionare, despre care a întreținut ideea falsă a împușcării lor în timp ce ar fi încercat să evadeze. În timpul regimului judeo-bolșevic de după al doilea război mondial, în ciuda faptului că Armand Călinescu a fost prim-ministru al unui regim politic puternic contestat, el a fost prezentat ca o victimă și menajat, comparativ cu alți oameni politici din tabăra lui, care au înfundat pușcăriile perioadei ocupației militare sovietice.

În general, cum cred că a mai reieșit din întreaga noastră discuție, problematica legionară a fost prezentată fie pro, fie contra, lucrările scrise obiectiv despre ea mai lăsându-se așteptate. Totuși, au fost unele lucrări serioase ale unor cercetători, pe care nu-i mai menționez, pe care eu le apreciez ca fiind corecte, dar care nu pătrund în totalitate în adâncurile celor mai importante evenimente, referind-u-se doar la unele aspecte, cum ar fi legislația legionară, legăturile din legionari și armată etc.

În regimul politic de astăzi, condus în punctele sale esențiale de minoritari etnici, mai ales de evrei, nu putem să așteptăm publicarea pe scară largă a unor cercetări pe această temă. Majoritatea istoricilor contemporaniști se tem să cerceteze și să abordeze acest subiect de frica represaliilor și a legislației punitive în domeniu. Chiar dacă mă auziți pe mine și încă câteva zeci de voci vorbind fără ocolișuri, libertatea cuvântului în România este limitată prin lege, prin cenzură a editurilor și a majorității presei și prin alte pârghii invizibile. Dumneavoastră, domnule director Marius Albin Marinescu, ca jurnalist și ca director de publicație, sunteți una din foarte puținele personalități-excepții, permițând publicarea în revistele „Justițiarul” și „Justițiarul sibian”, atât a unor pagini reale din istoria „interzisă”, cât și a unor realități crude ale societății românești din ultimul sfert de veac. Pentru aceasta vă felicit și vă mulțumesc, în calitate de simplu cetățean.

Marius Albin Marinescu: Mulțumesc pentru aprecieri! Despre activitatea legionară din zilele preluării puterii de către Ion Antonescu și instaurarea Statului Național Legionar, v-ați referit în dialogul purtat despre monarhia din România. V-aș ruga să relatați cititorilor noștri aspecte ale relației dintre Ion Antonescu și legionari.

Corvin Lupu: După cum parțial s-a văzut în primele noastre trei discuții despre istoria Mișcării Legionare, pe parcursul întregii perioade interbelice, legionarii au fost persecutați politic, supuși unei represiuni crunte și nevoiți să suporte terorismul de stat practicat împotriva lor de regele Carol al II-lea și de organele de forță ale statului. Statul român a fost în toată această perioadă sub influența totală a puterilor occidentale, în primul rând a Franței și a Marii Britanii, state în cadrul cărora comunitățile evreiești și masoneria erau cei mai importanți decidenți. Acesta este motivul pentru care statul român era sub influența celor care doreau distrugerea Mișcării Legionare. Pe lângă opoziția față de bolșevici, care erau identificați cu evreii și față de influența evreiască de sorginte occidentală, națională și internațională, pe care o considera nefastă, Mișcarea Legionară se pronunța și pentru strângerea legăturilor cu Germania și cu Italia, rivale/adversare ale Franței și Marii Britanii. Acest lucru deranja sistemul internațional care ținea România blocată pe o singură direcție, care atrăgea, desigur, adversitatea Germaniei și Italiei, fapt care, după cum s-a văzut în discuțiile noastre, a fost de negestionat de către rege și clasa politică aflată la conducerea României.

Mă opresc pentru câteva clipe pentru a arăta un lucru foarte important. Poporul român avea un puternic spirit anti-bolșevic, iar după cum vedem bolșevicii erau identificați cu evreii, atât în România, cât și pe plan internațional. Anticomunismul se manifesta mult și la sate, populația țărănească din România fiind formată majoritar din mici proprietari de pământ care știau că dacă vin comuniștii la putere le vor lua pământurile și vor face colhozuri, precum în U.R.S.S. După 1924, toată conducerea Partidului Comunist din România a fost formată din evrei originari din diverse alte state. În perioada interbelică, conducerea Uniunii Sovietice, a Republicii Sovietice Bavaria, a Republicii Sfaturilor din Ungaria și liderii partidelor comuniste din Europa erau în cea mai mare parte evrei. Aici este cheia antisemitismului! Deci, atenție: antisemitismul de care suntem acuzați noi românii, până astăzi, când se promovează și se promulgă legi mizerabile, precum Ordonanța 31/2002, Legea 107/2006 și Legea 217/2015, este de fapt mult mai mult anti-bolșevism, decât antisemitism. Evreii au avut probleme cu românii în unele perioade trecute din istoria noastră pentru că o mare parte a lor a fost comunistă, pro-sovietică în conflictele teritoriale și naționale ale U.R.S.S. cu România, pentru că a sprijinit rapturile teritoriale sovietice din anii 1940 și 1944 etc.

Ajunși la guvernare, prin Decret-lege regal, în 14 septembrie 1940, legionarii au manifestat dorința de revanșă politică. Ei au solicitat conducătorului statului arestarea și judecarea conform legilor în vigoare a crimelor de stat săvârșite împotriva legionarilor. Cei care au fost prinși, cu deosebire șefii Poliției și Jandarmeriei, Gavrilă Marinescu și Ioan Bengliu, generalul Argeșanu, Mihail Moruzov, Victor Iamandi, Nicky Ștefănescu și alte câteva zeci de demnitari ai regimului regal, care au comis crime odioase sau alte abuzuri împotriva legionarilor, au fost arestați. Generalul Gavrilă Marinescu a fost arestat de niște legionari, care l-au recunoscut, în timp ce făcea un popas la Băile Herculane, fiind în drum spre Insula Ada-Kaleh, de unde voia să fugă în Iugoslavia, unde domnea o regină care era soră a regelui Carol al II-lea. Este de cercetat de ce nu l-au arestat autoritățile imediat după 4 septembrie. Pe Mihail Moruzov l-au arestat pe 5 septembrie 1940, imediat după revenirea în țară dintr-o misiune la Veneția.

Conducătorul Statului, Ion Antonescu, a promis că va dispune celeritate în judecarea celor vinovați de crime, de tortură și de represiune împotriva legionarilor, cei mai mulți dintre aceștia fiind persoane care nu încălcaseră legea în nici un fel și fuseseră pedepsiți doar pentru că făceau parte din Mișcarea Legionară. Asupra lui Antonescu se făceau mari presiuni pentru a se da criminalilor pedepse ușoare, pentru a-i ierta, sau chiar pentru a-i face fugiți din închisoarea Jilava, unde erau încarcerați. Zvonurile s-au amplificat în noiembrie 1940, când paznicii legionari ai arestaților au fost înlocuiți din ordinul lui Antonescu, cu militari. În același timp, Antonescu și comandanții structurilor de forță se temeau că descurajează polițiștii, jandarmii și militarii să-și mai facă datoria în viitor, dacă îi vor pedepsi pe predecesorii lor, care au făcut crimele și ororile la ordinul regelui și a prim-ministrului Armand Călinescu. Deținuților Marinescu și Bengliu li s-a cerut transferul într-un sanatoriu, fapt ce a îngrijorat pe legionari, care se temeau că aceștia vor evada, știut fiind că erau oameni foarte bogați și influenți.

Marius Albin Marinescu: Toate acestea au creat suspiciuni și au grăbit asasinatele săvârșite de legionari la Jilava. Horia Sima și anturajul lui nu a vrut să riște să-i scape din mână.

Corvin Lupu: Da, legionarii nu mai aveau răbdare, dar Antonescu nu se grăbea. S.S.I.-ul, aflat într-o situație nouă, cu o nouă conducere a țării pentru care lucra și cu o altă orientare politică externă a guvernului, dorea să afle mai multe secrete de la cei arestați, depozitarii celor mai mari secrete ale fostului regim, necesare deciziilor pe care urma să le ia noul regim, care, cerea aceste informații de la serviciul secret. Or, legionarii cereau moartea cât mai rapidă a acestor surse de informații. Ca urmare, Ion Antonescu a cerut răbdare să se judece atent toți vinovații și clemență pentru făptuitori, ceea ce legionarii nu doreau să accepte. Horia Sima îi spusese profesorului Mihai Antonescu, viitorul adjunct al conducătorului statului, că degeaba vrea Ion Antonescu să-i scape pe vinovați, ei trebuie să plătească, și nu oricum, ci cu viața.

S-a început cu anchetarea arestaților pentru crimele făcute în regim de terorism de stat. Ulterior urma ca arestații să fie storși de informațiile secrete de stat. În timpul anchetei, generalul Argeșanu a mințit, afirmând că nu a știut nimic despre crime. Adevărul nu a putut fi ascuns. Cel care a recunoscut crimele cu sânge rece a fost generalul Gavrilă Marinescu, care bănuia de mult că va fi ucis de legionari pentru toate câte făcuse. Gavrilă Marinescu a declarat însă că la Cotroceni, împreună cu Ernest Urdăreanu, Carol al II-lea şi Constantin Argetoianu, au urmărit permanent modul în care aveau loc execuţiile legionarilor nevinovați din judeţe… Nu putea refuza ordinele criminale ale regelui, știind că acesta ar putea da altora aceleași ordine de suprimare și împotriva lui. Pe lângă crime, Gavrilă Marinescu făcuse și o mare avere din jefuirea unora dintre victimele bogate ale operațiunilor polițienești pe care le-a efectuat. Când soția și fiul său l-au înmormântat, au ascuns o parte a averii sale în cripta cavoului său de la Bellu, unde aurul și bijuteriile au stat ascunse peste 40 de ani, până când fiul său, Gheorghe Marinescu, ajuns în situație materială grea, a scos o parte din avere și a încercat să o valorifice prin intermediul unui țigan de pe lângă București, care „l-a turnat” la miliție. La percheziționarea cavoului, miliția a găsit și confiscat numeroase bijuterii și 23 de kg de aur. Marinescu a întâmpinat moartea cu curaj, fiind singurul deținut din celula sa care a rămas drept în fața asasinilor săi, pe care, cu ultimele puteri, i-a înjurat cu multă ură și vulgaritate.

Marius Albin Marinescu: Asasinarea de către legionari a demnitarilor vinovați de crime împotriva legionarilor, închiși la Jilava, s-a petrecut când Antonescu era plecat în Germania, la întâlnirea cu Hitler?

Corvin Lupu: Asasinatele legionarilor la Jilava au avut loc în noaptea de 26/27 noiembrie 1940. Antonescu și mica sa delegație care îl însoțise la întâlnirea cu Hitler au plecat din Berlin spre România în seara de 25 noiembrie, deci șeful statului era în țară. Horia Sima nu a fost în Germania, ceea ce i-a fost reproșat ca fiind o greșeală, care a contribuit la construirea și consolidarea relației Hitler-Antonescu, fără participarea legionarilor. Conducătorul statului nu l-a luat la Berlin nici pe ministrul de Externe legionar, Mihail Sturdza. Începuse răceala între Antonescu și legionari, care se va tranșa prin ruptură totală în 21-23 ianuarie 1941.

Asasinatele legionarilor l-au supărat pe Antonescu, care nu suporta nici un act de indisciplină, de insubordonare, pe de o parte, pe de altă parte, i-au conferit argumente de nemulțumire pentru etapa următoare, cea în care s-a debarasat de legionari, cei cu ajutorul cărora a luat puterea și și-a consolidat-o într-o primă etapă, el neavând alături nici o altă forță politică și administrativ-organizatorică. Fără legionari, Antonescu nu putea să preia puterea în țară, neavând cadrele necesare administrației centrale și locale, în condițiile în care regele a fugit, administrația regimului regal era total compromisă, atât la centru, cât și în județe, iar partidele istorice au refuzat participarea la guvernare. Legionarii au fost singurii care s-au implicat pentru scoaterea României din criza uriașă în care a lăsat-o regele Carol al II-lea. Regele Mihai I nu avea nici forța, nici abilitatea și nici structurile necesare să compenseze situația cele menționate de mine anterior.

În cele doar patru luni cât s-au aflat la guvernare, legionarii au dorit să ofere un model de administrare eficientă a țării. În primul rând au luat măsuri foarte eficiente în agricultură, mobilizând cu succes întreaga populație rurală pentru cultivarea tuturor suprafețelor agricole nevalorificate, care, la nivelul anului 1940 erau foarte întinse. Acest fapt a contribuit mult la creșterea substanțială a producției agricole din România, asigurând atât livrările către Germania, cât și piața internă, cât și asigurarea unor importante rezerve. În august 1944, când regele Mihai a predat intempestiv țara sovieticilor, rezervele alimentare ale țării erau foarte mari. Ele au devenit captură de război a Armatei Roșii și au luat drumul Uniunii Sovietice. Din aceste mari cantități de cereale și alte produse agricole, România nu a beneficiat decât de 150.000 de tone de grâu pe care conducătorii sovietici le-au acordat cu titlu gratuit cu ocazia secetei foarte mari din anii 1946 și 1947, când în România s-a murit de foame. Legionarii au luat și alte măsuri economice și administrative utile țării.

Marius Albin Marinescu: Interesant este că la Jilava se aflau și deținuți comuniști, adversari politici ai legionarilor, unii dintre ei evrei. Pe aceștia legionarii nu i-au asasinat. De ce?

Corvin Lupu: Ați atins o problemă foarte importantă. Analizând crimele făcute de legionari, veți constata că legionarii nu au ucis pe nimeni care nu a comis crime sau fapte grave împotriva României sau a legionarilor. Legionarii nu i-au ucis la Jilava pe comuniști, marii lor adversari ideologici, nici măcar pe comuniștii evrei, pentru că aceștia nu au comis fapte reprobabile împotriva lor. Asasinii legionari au mers din celulă în celulă și au asasinat doar 64 dintre deținuți. Într-una din celulele în care au intrat se afla și Nicolae Ceaușescu. Nu i-au făcut nimic și au plecat mai departe în căutarea demnitarilor vinovați. Este necesar să spunem că se fac afirmații mincinoase despre faptul că legionarii ar fi ucis evrei, pentru simplul motiv că erau evrei. Se mistifică istoria cu bună știință și rea voință. Nici povestea/legenda/scorneala cu evrei uciși la abatorul din București nu are nimic adevărat în ea. Repet, este o mistificare. Noi știm ce crime au făcut legionarii, erau făcute după un anumit tipic. Asasinii recunoșteau crima și o motivau, apoi se predau autorităților. Nu fugeau de răspundere. Desigur, nu a fost cazul cu crimele pe care le-au comis în noaptea de 26/27 noiembrie 1940, când ei erau la putere și nu s-au predat nimănui, acțiunea lor având acordul lui Horia Sima, al doilea om în stat.

După așa-numita „rebeliune” din ianuarie 1941, asasinii de la Jilava au fost și ei pedepsiți cu moartea de către Ion Antonescu.

Marius Albin Marinescu: Asasinarea de către legionari a demnitarilor vinovați de crime împotriva legionarilor închiși la Jilava a fost și este în continuare folosită pentru lansarea de acuze și pentru menținerea oprobiului public asupra legionarilor și pentru poziționarea lor în afara legii.

Corvin Lupu: Categoric că acele crime sunt în continuare folosite drept argument pentru a decreta Mișcarea Legionară ca fiind criminală. Dar, după acest model, ar trebui să scoatem și monarhia în afara legii, pentru că a practicat terorismul de stat și a ucis cu cruzime mai mulți legionari decât au ucis legionarii inamici ai lor. Monarhia nu a fost trecută în afara legii deși oferea aceleași motive ca și Mișcarea Legionară. Din contră, monarhia este finanțată în continuare, așa cum a cerut Iosif Stalin în 1947, cu bani grei, proveniți din munca românilor. Afirmația este retorică, pentru că nu mai aștept nimic de la regimul ticăloșit și antiromânesc euro-atlantic impus în colonia România. Eventual, aștept mai multe de la un posibil viitor regim politic în care România să-și recapete suveranitatea și românii să redevină, ca înainte de decembrie 1989, cea mai importantă etnie din această țară, care a fost a lor și care ar trebui să le aparțină, dar le-a fost furată de minoritarii etnici și de străini cu complicitatea unor etnici români (cum ar fi generalul Iulian Vlad și unii șefi din fosta Securitate și din Armată), după arestarea și apoi asasinarea lui Ceaușescu. Nu știu dacă eu voi mai „prinde” un regim politic românesc și în slujba etniei române, pentru că înaintea posibilei instaurări a acelui regim, cred că urmează un alt eveniment: schimbarea sferei de influență în care este arondată România… După părerea mea, garanțiile de securitate care ne sunt oferite în numele apartenenței noastre euro-atlantice, de către cei care ne exploatează astăzi resursele de toate felurile, nu sunt cu nimic mai consistente decât garanțiile de securitate națională și de independență pe care ni le-au oferit Franța și Marea Britanie înaintea celui de al doilea război mondial. Și, domnule director, nu uitați că acele garanții s-au prăbușit ca un castel de nisip!

Marius Albin Marinescu: Vă mulțumesc și vă mai aștept.

                                                                                            (Va urma)

                                                                         A consemnat Marius Albin MARINESCU

SURSA: http://www.justitiarul.ro

Posted in DOCUMENTE, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, ISTORIA NOASTRĂ, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE | Lasă un comentariu

Războiul de la Nistru. Armata a 14-a. Cine, cum şi de ce l-a eliberat pe Igor Smirnov?

Posted in DOCUMENTE, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, ISTORIA NOASTRĂ, VIDEO, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE | Lasă un comentariu

”BASARABIA MAREȘALULUI ANTONESCU” ÎN TOPUL CELOR MAI CITITE CĂRȚI!

TOAMNA SE NUMĂRĂ BOBOCII:Cartea ”Basarabia Mareșalului Antonescu” a intrat în Topul celor mai citite 10 cărți

Basarabia Maresalului Antonescu 1 001Basarabia Maresalului Antonescu verso 001Salonul International de Carte 2015 001

diploma de merit uzp 001Diploma CULTUL EROILOR 001

Azi, 2 septembrie 2016 la Biblioteca Națională în cadrul Festivalului Național al Cărții și Lecturii (Ediția VI, 2016) a avut loc Gala Topului celor mai citite 10 cărți din anul 2015.  Alături de alte cărți bune, în acest Top, pe locul IV s-a plasat volumul lui Alexandru Moraru ”Basarabia Mareșalului Antonescu” apăruta în 2015  la Editura Tipocart Print din Chișinău. Coperta a fost concepută și realizată de poeta și publicista Maria Vlas Botnaru. Este al doilea an consecutiv, când autorul cu acest subiect se află în acest prestigios Top. Adică la acele mențiuni primite anterior pentru această carte (vezi mai sus) s-a mai adăugat un Testimoniu și un Premiu bănesc.

Astfel, este adevărată zicala: TOAMNA SE NUMĂRĂ BOBOCII!

Tot 10 carti Moraru 4 001Top 10 carti Moraru loc 4 001

TOP 2015 Basarabia Maresalului 001

Top 10 carti Moraru 3 001

Nu ne rămâne decât să mulțumim mult iubiților noștri cititori și organizatorilor acestui minunat Festival Național al Cărții și Lecturii în persoana Directorului General al Bibliotecii Naționale, doamnei Elena PINTILEI.

Cu ganduri senine și recunoștință, Alexandru Moraru

P.S. Mai jos aveți un fragment de la Lansarea acestul volum  la 3 septembrie 2015. Vorbește Marele Cărturar și Enciclopedist, Iurie COLESNIC:

SURSA: http://www.mazarini.wordpress.com

Posted in DOCUMENTE, FELICITĂRI, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, ISTORIA NOASTRĂ, VIDEO, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

APARIȚII EDITORIALE: MATERIALELE CONFERINȚEI ”MAREȘALUL ANTONESCU ÎN ISTORIE ȘI ISTORIOGRAFIE”

COPERTA BANDEL GIPSÎn ajunul sărbătorii Limba Noastră cea Română, am ridicat de la editură tirajul Materialelor Conferinței Științifice Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie. Cartea are 130 de pagini în format A5 cu un tiraj extrem de limitat. Ideia, realizarea și responsabil de ediție este istoricul arhivist și publicist și organizatorul conferinței respective profesorul Alexandru Moraru, șef oficiu de Colecții Carte Veche și Rară la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale B.P.Hasdeu din Chișinău. Coperta volumului a fost concepută și realizată de fiica domnului Moraru, studenta Laura Moraru. Pe post de redactor științific volumul l-a avut pe participantul activ la acest for științific din 31 mai 2016, lector universitar Alexei Crețu. Autorul proiectului aduce mulțumiridomnului Efim Efros, om de afaceri din Chișinău și domnului Ion Brânză, directorul executiv al Editurii Tipocart Print pentru susținerea majoră depusă în numele adevărului istoric. Deși în Internet este postat întregul film al Conferinței (https://youtu.be/fh2IT5Z1fFo) în 4 părți, am considerat necesar de a scoate un volum separat de carte în memoria celor 70 de ani de la asasinarea Mareșalului Antonescu și al evenimentului științific. Cu atât mai mult că acest eveniment a fost trecut cu tăcerea de toate mijloacele de informare din Republica Moldova, cât și din România. Sperăm, ca noul volum apărut să fie de mare folos studenților, elevilor, cercetătorilor și tuturor îndrăgostiți de istoria adevărată.  (www.morarita.wordpress.com)

EXEMPLAR PILOT 2 001Exemplar Pilot 3 001

Exemplar Pilot 4 001Exemplar Pilot 5 001

Exemplar Pilot 6 001verso modificat

 

 

Posted in ANUNŢURI GRATUITE, DOCUMENTE, FOTOGRAFII, ISTORIA NOASTRĂ, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

SĂ ȘTIE TOT ROMÂNUL: SOLUȚII EXISTĂ!

Posted in DOCUMENTE, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, ISTORIA NOASTRĂ, VIDEO, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu