CADRELE BOLŞEVICILOR I

CADRELE  BOLŞEVICILOR  I

(documentele acuză  regimul sovietic)

                                  materiale  noi din arhive vechi

  Кадры решают все.(Сталин)

3Х4(1)Procesul de colonizare a Basarabiei, început în 1812 de autorităţile Rusiei ţariste după ruperea ei din trupul Moldovei ,a  avut un impact tragic pentru românii basarabeni şi extrem de favorabil pentru străini.Amestecul populaţiei locale cu tot felul de veniţi(ruşi, ucraineni,evrei,găgăuzi,bulgari,nemţi,ţigani) şi deportarea a sute de mii de familii basarabene în Ucraina,Altai,Siberia, preponderent din cei mai avuţi, avea un scop: de a distruge structura etnică românească şi de a schimba raportul de forţe în favoarea celor împroprietăriţi de guvernul ţarist din contul populaţiei locale deportate.

     Unii istorici consideră ,că anume de atunci au început toate nenorocirile.Străinii au pus stăpânire pe economie,comerţ ,politică şi cultură.Pământul mănos,frumuseţea naturii,oamenii harnici,buni,primitori şi în majoritate “cu capul plecat” i-au făcut pe străini să creadă că şi-au găsit, pământul făgăduinţelor.Din aceste motive au început să-şi aducă părinţii,fraţii,prietenii;să cumpere imobile  şi proprietăţi funciare la un preţ de nimic ,devenind adevăraţii stăpâni ai guberniei Basarabia.

     Perioada anilor 1918-iunie 1940,când populaţia Basarabiei prin act legislativ al Sfatului Ţării s-a reunificat cu Ţara ,a fost o perioadă de ascensiune naţională.Au fost stabilite principii marcante ale democraţiei.Autorităţile române n-au recurs la violenţă pentru a  schimba raportul de forţe în favoarea românilor basarabeni,n-au au fost făcute deportări,fiind  păstrată componenţa etnică constituită de Rusia ţaristă.Aceasta înseamnă, că întreaga masă de ruşi,evrei şi ucraineni cum s-au stabilit în oraşe şi orăşele până în 1917,aşa au rămas.În mediul rural reprezentanţii acestor naţiuni nu prea se stabileau cu traiul,probabil din motiv că la sate posibilităţile de a face politică sunt mai mici.În aceiaşi ordine de idei trebuie să clarificăm un lucru de la bun început: nici ruşii,nici ucrainenii veniţi în Basarabia nu se compară cu cei din patrie…Pe parcursul materialului,nu intenţionez să ofensez o naţiune oarcare,mă refer doar la o anumită categorie de”internaţionalişti”. 

           Dar să revenim la anul 1940.

După cum afirmă cunoscutul istoric Florin Becescu ,despre evenimentele care urmau să se desfăşoare în iunie 1940 populaţia evreiască a fost înştiinţată  şi pregătită din timp.

Dovada constă din unele măsuri  de prudenţă ale comercianţilor-preponderent evrei. Astfel,până în iunie 1940 erau destul de insistenţi ,propunând mărfurile sale pe datorie. Iar din partea a 2-a a lunii iunie 40 aceştea refuzau orice livrare de mărfuri în credit.[1]

         O parte din respectiva minoritate naţională,consideraţi în perioada aceea meşteri ai zvonurilor, îndeplinind misiunile Moscovei, lansau printre populaţie şi funcţionarii români  o aberantă recomandare,că în cazul cedării Basarabiei şi Bucovinei de Nord nu e nevoie de părăsit aceste provincii,căci sub ocupaţia sovietică se vor obţine slujbe mai bine plătite.Mai mult decât atât, în taină deja erau constituite comitete speciale(compuse din principalele minorităţi naţionale:evrei, ucraineni şi ruşi),care aveau ca scop organizarea programului  de primire a trupelor sovietice[2].

     În scopul de a demonstra credinţă sovieticilor,persoane din rândul minorităţilor naţionale, preponderent evrei şi ucraineni,înarmaţi în mare taină cu arme primite de peste Nistru cu câteva săptămâni înainte de ziua nefericită de 28 iunie, au omorât,batjocorit şi au adus mari stricăciuni ostaşilor,ofiţerilor români şi rudelor acestora.Există zeci de cazuri care demonstrează ,că mulţi soldaţi  români au fost împuşcaţi chiar în ziua aceasta ruşinoasă,fără a avea dreptul de a răspunde cu foc la foc.

      Cred că câteva  exemple după aceste afirmaţii n-ar strica.

La Chişinău,avocatul Carol Steinberg organizează,împreună cu alţi(…),comitetul de primire a bolşevicilor.Acest comitet, împreună cu multă populaţie evreiască întâmpină hoardele năvălitoare  cu steaguri roşii şi cu placarde pe care era scris:”Bine aţi venit,v-am aşteptat 22 ani”.

La Orhei,capitaliştii(…)Trostineţchi,Cogan Boris,avocatul Rabinovici şi doctorul Burd,au format comitetul comunist(comitet pentru întâlnirea”eliberatorilor”,fiindcă comitetul comunist a activat în ilegalitate pe tot parcursul perioadei 1918-1940,fiind doar luat la evidenţa poliţiei judeţene-A.M.).Imediat după instaurarea regimului sovietic,Trostineţchi a fost numit prefectul judeţului,tipograful Malchevici -primar,Cogan Boris-procuror  şi dr.Burd- medic primar al judeţului.Toţi aceştia la intrarea trupelor sovietice au ţinut discursuri prin care au adus cele mai grele insulte ţării noastre.(…)Rechis,fost funcţionar al prefecturii, a dat jos de pe pereţi portretele familiei  regale şi le-a batjocorit în faţa mulţimii îmbătate de fericire,iar un soldat evreu concentrat,părăsindu-şi unitatea cu întreg echipamentul şi ajungând în piaţa oraşului,a tras cu arma în statuia lui Vasile Lupu.

La Rezina,evreii au ridicat statuia regelui Ferdinand şi în procesiune au aruncat-o în Nistru,întâmpinând pe bolşevici cu drapele roşii şi pâine şi sare.Aceleaşi fapte jignitoare la adresa  demnităţii naţionale româneşti s-au întâmplat în târgul Teleneşti.

La Tighina,comitetul de primire a trupelor bolşevice a fost format din inginerul Mulmann,

fost în serviciul primăriei, avocatul Titus Boris şi alţii.S-au ţinut ,de asemenea, discursuri pline de insulte şi s-a manifestat îndelung  pe străzi,cu steaguri roşii.Ca la comandă,toate prăvăliile şi casele(…)au fost împodobite cu drapelul sovietic.În aceeaşi zi s-au schimbat şi firmele.

La Sorocanainte de intrarea bolşevicilor s-au format gărzi(…)înarmate,care au jefuit instituţiile publice şi casele particulare ale românilor.Au fost ridicare toate portretele familiei regale şi arse pe foc.(…)Din ordinul sovietelor în simbria cărora erau,evreii au organizat un întreg sistem de a împiedicare a evacuării Basarabiei.Jefuiau bagaje şi creau obstacole celor ce încercau să se refugieze,în special – funcţionarilor,pe care îi arestau pentru a-i preda sovieticilor. Au rechiziţionat,sub ameninţarea revolverului toate mijloacele de transport:trăsuri,căruţe, maşini,etc.2a

     Cu un an mai târziu,la 19 octombrie 1941 Mareşalul Ion Antonescu în răspunsul lui la cele două scrisori ale lui Filderman Wilhelm,Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România printre alte subiecte i-a adus aminte de anul 1940:

“Vă gândiţi,v-aţi gândit ce s-a petrecut în sufletele noastre anul trecut la evacuarea Basarabiei şi ce se petrece astăzi,când zi de zi şi ceas de ceas plătim cu mărinimie şi în sânge,cu foarte mult sânge,ura cu care coreligionarii Dvs.din Basarabia ne-au tratat la retragerea din Basarabia,cum ne-au primit la reîntoarcere şi ne-au tratat de la Nistru până la Odessa şi pe meleagurile Mării de Azov?

    Dar potrivit unei tradiţii,voiţi să vă transformaţi şi de astă dată din acuzaţi în acuzatori,făcându-vă că uitaţi pricinile care au determinat situaţiile pe care le plângeţi.Să-mi daţi voie să vă întreb şi prin Dvs.să întreb pe toţi coreligionarii Dvs.care au aplaudat cu atât mai frenetic cu cît suferinţele şi loviturile primite de noi erau mai mari.

    Ce-aţi făcut Dvs..,anul trecut cînd aţi auzit cum s-au purtat evreii din Basarabia şi Bucovina,au scuipat ofiţerii noştri,le-au smult epoleţii,le-au rupt uniformele şi cît au putut au omorât mişeleşte soldatii cu bâte.Am dovezi.

    Aceiaşi ticăloşi au întâmpinat venirea trupelor sovietice cu flori şi au sărbătorit-o cu exces de bucurie.Avem fotografii doveditoare.

      În timpul ocupaţiei bolşevice,aceia pentru care vă înduioşaţi astăzi au trădat pe bunii români,i-au denunţat urgiei comuniste şi au adus jale şi doliu în multe familii româneşti.

      Din pivniţele Chişinăului  se scot zilnic ,oribil mutilate,cadavrele martirilor noştri,care au fost astfel răsplătiţi fiindcă 20 de ani au întins o mână prietenească acestor fiare ingrate. Sânt fapte ce se cunosc,pe care le cunoaşteţi desigur şi Dvs.şi pe care le puteţi afla în amănunt.

      V-aţi întrebat Dvs. de ce şi-au incendiat evreii casele înainte de a se retrage?Vă puteţi explica de ce în înaintarea noastră am găsit copii evrei de 14-15 ani,cu buzunarele pline de grenade? V-aţi întrebat cîţi din ai noştri au căzut omorâţi mişeleşte de coreligionarii Dvs.,cîţi din ei au fost îngropaţi înainte de a fi morţi? Voiţi şi în această privinţă dovezi,le veţi avea.

      Sînt acte de ură,împinsă pînă la nebunie,pe care evreii Dvs.au afişat-o împotriva poporului nostru tolerant şi ospitalier,dar astăzi demn şi conştient de drepturile lui.”2b 

       Zilele trăite la sfârşitul lui iunie 1940 au fost desigur din cele mai tragice pe care le-a trăit vreo dată neamul românesc şi constituie o perioadă neagră în istoria lui.

       Deja e pe sfârşite al 5-le an din mileniului III,dar până în prezent există cărţi “închise în puşcării”.Pentru a confirma justeţea acestor cuvinte e de ajuns să vă propun să găsiţi de exemplu două cărţi considerate”periculoase”până în prezent: 1.Basarabia dezrobită(drepturi istorice,nelegiuiri bolşevice,înfăptuiri româneşti),lucrare a Guvernământului Basarabiei apărută în iulie 1942 sub îngrijirea Înstitutului de Arte Grafice”Marvan”S.A.R.(292 pag.)

2.Florin Becescu”Cu fierul roşu”(documentare anticomunistă)editată la Editura Dacia Traiană  din Bucureşti în 1942, cu 400 de pagini.Ambele monografii conţin un număr impunător de argumente,fapte,documente şi  o sumedenie de fotografii şocante.

   În temeiul unui document de arhivă sovietic[3] din 1940- în 2003 pregătisem un material documentar intitulat”1940:când au năvălit”eliberatorii”publicat în săptămânalul”Glasul Naţiunii” în nr.24-29 din iulie-august. Acest articolul este o dovadă,prezentând câteva sute de argumente solide, inclusiv statistice,economice şi culturale,că spre mijlocul anului 1940 în Basarabia majoritatea oraşelor şi orăşelelor erau deja electrificate şi telefonizate,activau o sumedenie de şcoli,o reţea bună de şosele,biblioteci, magazine,cinematografe şi teatre.Pentru informare: în 1940,până la 28 iunie, în Chişinău erau mai multe cinematografe decât în 2005.

Toate instituţiile statului aveau clădiri bine amenajate.Tinând cont de faptul,că toate aceste informaţii au fost depistate din document rusesc scris de autorităţile sovietice după 2 luni de la ocupaţia Basarabiei de către URSS avem toate motivele să credem cele relatate mai sus.Tot în documentul cu pricina este inclusă şi prima împărţire administrativ- teritorială în proaspăt înjghebata de autorităţile staliniste  RSS Moldovenească.

Adică, după lichidarea structurilor statale româneşti (primării,prefecturi,judeţe etc.)sunt formate structuri după modelul sovietic(soviete săteşti,soviete raionale,soviete orăşeneşti ,

toate subordonate structurilor partidului comunist(bolşevic)din localitate,raion,oraş,republică etc. 

   În fruntea fiecărui raion au fost înscăunaţi câte 3 secretari ai CR al PC(b) M, adică Primul secretar,al II-lea secretar şi secretarul pentru ideologie şi propagandă,mai popular spus secretarul al III-lea.De facto aceşti trei erau factorul de decizie în raion,oraş,republică şi nu sovietele de deputaţi,care aveau uneori drept de decizie numai în chestiuni de gospodărire.

Dar să vedem ,cine erau aceşti secretari;adică de unde au fost aduşi,unde au fost înscăunaţi, de ce naţionalitate erau şi ce studii aveau ?

     Documentele prezentate în continuare sunt  pregătite şi traduse de mine ; se publicate în premieră absolută.

 

Raionul , Judeţul

Numele, anul naşterii Naţionalitatea, studiile
Bolotino,jud.Bălţi Bargan Martân Alexeevici, 1898 Moldovean , studii medii
Bălţi Bukin Mihail Vasilievici ,1897 Rus , medii
Brătuşeni Cehun Senion Petrovici, 1899 Ucrainean,  primare
Briceni Razumovici Cuzima Sp,1907 Ucrainean,  medii
Glodeni Ivaşciuk Chiril Axente,1903 Ucrainean, primare
Edineţ Trofimenco Nichifor Af ,1902 Ucrainean, medii incomplete
Corneşti Snejnoi Casian Iacov , 1904 Ucrainean, primare
Chişcăreni Vidiş Stepan Corneevici, 1908 Ucrainean, medii incomplete
Lipcani Morgun Feodor Achim ,1903 Ucrainean, primare
Râşcani Sirotenco Ivan Ivan,1901 Ucrainean, medii
Sculeni Kisticov Ivan Ivan.  1906 Rus, superioare incomplete
Sângerei Morenco Mihail Matvei, 1911 Ucrainean, medii
Ungheni Poleanin Semion Af, 1904 Rus, medii
Făleşti Ahmatov Iliea Trof, 1898 Ucrainean, medii
Budeşti, jud. Chişinău Afanasenco Stepan Vl, 1903 Rus, medii incomplete
Bujor Vnucov Afanasii Iliici,1903 Ucrainean, primare
Călăraşi Smiciok Vasilii Martâ,1901 Ucrainean,  superioare
Chişinău Kopâlov Piotr Ivan,1910 Rus, la studii este scris muncitor
Nisporeni Bondarenco Zahar Iliici , 1901 Ucrainean, primare
Leova Ursul Vlas Ivan, 1907 Moldovean, medii
Brăviceni,jud. Orhei Kosticov Andrei Mih, 1905 Rus, primare
Susleni Zaharov Arsenii Zahar,1901 Rus, primare
Răspopeni Doncenco Grigorii Pav. ? Ucrainean, medii incomplete
Rezina Tişcenco Ivan Petr, 1906 Ucrainean, medii
Teleneşti Racinskii Leonid Fedor,1907 Ucrainean, medii incomplete
Criuleni Rulev Piotr Andreevici, 1902 Bielorus, superioare
Orhei Litvinov Alexandr And, 1896 Ucrainean, medii incomplete
Chiperceni Lemişenco Piotr Ivan.,1910 Ucrainean, medii incomplete

Lista prim-secretarilor ai CR al PC(b) din Moldova (funcţii şi persoane aduse de puterea sovietică în 1940 după ocupaţia Basarabiei de URSS-A.M.),  aprobată la şedinţa Biroului CC al PC(b)M(Procesul-verbal nr.9, § 1,din 29 octombrie 1940 [4]

 Observaţi,în lista primilor secretari sunt înscrişi tocmai 2”moldoveni”,care-s şi ei de peste Nistru(dar peste Nistru e şi Tiraspol şi Camenca sau Grigoriopol, şi Reazani, şi Haricov şi Rostov). Minim 6 din aceşti prim-secretari aveau studii primare(adică  ştiau să scrie şi să citească,probabil- şi să numere).

Este semnificativ şi faptul, că din 28 de secretari-18 sunt ucraineni,7- ruşi, un bielorus şi 2- “moldoveni”care, cel puţin ,nu erau din Basarabia şi nu cunoşteau româna. Să vedem poate în rândul secretarilor II al CR al PC(b)M găsim mai mulţi moldoveni .

     LISTA SECRETARILOR  II ai CR al PC(b) al Moldovei (funcţii şi persoane aduse în 1940 după ocupaţia Basarabiei de URSS), aprobată la şedinţa Biroului CC al PC(b) din Moldova nr.9 § 2 din 29 octombrie 1940

Raionul, Judeţul Numele, anul naşterii Naţionalitatea, studiile
Bălţi,judeţul Băţi Berdnic Alexei S, 1908 Ucrainean,medii
Briceni Alexandrov Ivan S,1904 Rus, medii
Glodeni Davidenco Ivan C,1907 Ucrainean, medii
Lipcani Cechin Leonid C,1906 Ucrainean, primare
Râşcani Dranev Semion A,1904 ?   , primare
Ungheni Paraconnâi Alexei,1901 Ucrainean, primare
Făleşti Luchianov Avraam Z,190 Moldovean [5], ?
Edineţ Bricevschii Anton.I,1904 Ucrainean,medii
Bujor,jud.Chişinău Naidâş Mihail P, 1907 Ucrainean,medii inc.
Kotovsk Cernihovschii Ivan,1904 Ucrainean,medii
Călăraşi Tarasenco Ivan S,1903 Ucrainean,medii
Chişinău Rahmanin Cuzima,1903 Rus, primare
Brăviceni,jud.Orhei Dernov Alexandru,1907 Ucrainean, medii
Chiperceni Talpă Trofim G,1903 Moldovean,medii
Criuleni Borovicov Vasilii, ?  ?   ,   ?
Orhei Nos Ivan Petrovici,1906 Ucrainean,medii inc.
Teleneşti Pieanâh Pavel A,1897 Rus, medii
Susleni Hranovschii Feodor,1908 Moldovean,medii inc.
Rezina Moiseenco Constan,1907 Ucrainean,medii

     Referitor la secretarul II al CR Făleşti al PC(b)M totul este clar-este moldovean şi se numeşte Avraam.În schimb din ceilalţi 19 secretari II ai CR al PC(b)M 11 au fost ucraineni,3- ruşi şi 2- moldoveni.

     Dacă judecăm după numărul de ucraineni la posturile de secretari ai CR ale PC(b)M este greu de înţeles cine totuşi a ocupat Basarabia ruşii sau ucrainenii ?

Dacă  ne abatem puţin de la subiect şi medităm la rece,apoi anume aceştea şi alte sute de cadre de”cileni”aduşi pentru ocuparea posturilor de miniştri,directori,ofiţeriNKVD,medici, etc. au alcătuit baza nomenclaturii comuniste din RSSM.Anume aceşti suspuşi au primit gratuit apartamentele cele mai bune,casele cele mai bune,posturile cele mai bine plătite, dreptul de a face cumpărături în magazine speciale bine aprovizionate etc.

     Fără îndoială că toţi aceşti venitici la rândul lor şi-au adus rudele,copiii,prietenii aşezându-i în casele băştinaşilor, care au fost deportaţi,împuşcaţi,aruncaţi de vii în gropi cu var.Toate oraşele şi orăşelele noastre au fost împânzite de larva comunistă.Acei puţini,care n-au izbutit să primească case sau apartamente gratuit,şi le-au cumpărat la un preţ de nimic.Nu voi rămâne şocat,dacă voi afla de exemplu,că strada Ştefan cel Mare este locuită de 2 moldoveni! Zic acestea, fiindcă nomenclatura este nemuritoare,pur şi simplu periodic îşi schimbă culoarea politică pentru a regenera!

RAIONUL ,JUDEŢUL NUMELE,ANUL NAŞTERII NAŢIONALITATEA,STUDII
Bălţi,jud. Bălţi Laviş Vasilii I.,1907 Ucrainean, superioare
Briceni Kravcenco Mihail  Ia, 1906 Ucrainean, primare
Sculeni Ognev Nicolai Gr,1904 Ucrainean, superioare
Brătuşeni Mihailicenco Mihail E, 1901 Ucrainean, primare
Edineţ Cartaşev Semion  S, 1905 Rus , primare
Lipcani Taran Vasilii N, 1901 Ucrainean, medii
Rîşcani Iaşcenco Alexandr L,1902 Ucrainean, primare
Sângherei Bezrucco Condrat M, 1902 Ucrainean, primare
Ungheni Kricun Grigorii A, 1905 Ucrainean, medii incomplete
Chişcăreni Şapoval Ivan A.    ? Ucrainean , medii
Budeşti , jud. Chişinău Evtuşenco Pavel F, 1908 Ucrainean, primare
Bujor Poprujnâi Ivan Gr,1906 Ucrainean, primare
Kotovsk Covaliciuk Alexandr,  1904 Ucrainean, primare
Călăraşi Capran Miron M, 1893 Ucrainean , primare
Chişinău Bârica Ivan F. ,  1909 Ucrainean, primare
Nisporeni Belicenco Profirii F.,  1903 Ucrainean, primare
Străşeni Oleinic Ivan M.,  1907 Ucrainean , primare
Criuleni , jud. Orhei Luchianenco Serghei M., 1903  Ucrainean , primare
Orhei  Kuşneriov Alexei D. , 1908 Ucrainean,  medii incomplete
Teleneşti Malahov Ivan G. ,  ? Moldovean ,  medii speciale
Rezina Prohorschii Ivan F. , 1900 Ucrainean,  primare
Susleni Grenenov Timofei Ia. , 1905 Rus , primare
Răspopeni Tcaci Chiril T.,    1904 Moldovean, medii incomplete

             Lista secretarilor responsabili de cadre în CR ale PC(b)M,aprobată la şedinţa

             Biroului CC al PC(b)din Moldova(Procesul-verbal nr.9,§3 din 29.10.1940)

  Dar să revenim la temă şi să vedem cine erau secretarii III ai CR ale PC(b)M ?După cum vedeţi în tabelul de mai sus deosebiri esenţiale nu prea sunt,comparativ cu cei înscrişi în primul şi al doilea tabel.7

Din 23 de secretari ai CR al PC(b)- 18 sunt ucraineni, 2 ruşi şi din nou 2 moldoveni,dacă numele de Malahov Ivan sau Tcaci Chiril  poate fi atribuit la moldoveni.Totodată,15 secretari aveau studii primare şi erau responsabili de cadre la fel ca şi ceilalţi opt.

       Şi iată că toţi aceşti”cărturari”au venit aici să bage pe gât populaţiei băştinaşe sistemul stalinist şi noul mod de viaţă-socialist şi ateist .

În caracteristicile acestor”înalţi demnitari” semnate de secretarul CC al PC(b)M Borodin se menţionează  şi vechile locuri de muncă a celor nominalizaţi.De exemplu:

  1. Doncenco G.P. –До приезда на Молдавию работал секретарем по кадрам Белогуцкого райкома КП(б) У, Ворошиловоградской области.8
  1. Tişcenco I. P. –До приезда на Молдавию работал первым секретарем Олькованского райкома КП(б)У Харьковской области.С момента прибытия на Молдавию работает первым секретарем Резинского  райкома КП(б)М.9
  1. Ursul V.I. –До прибытия в Молдавскую ССР работал первым секретарем Кировского райкома ВКП(б)Черкесской Автономной области.10

4.Rozumovici C.S. –До приезда  в Молдавскую ССР работал первым секретарем Попелянского райкома КП(б)У Житомирской области.11

  1. Morgun F.A. –До прибытия в Молдавскую ССР работал первым секретарем Грушевского райкома КП(б)У Одесской области.12
  1. Alexandrov I.S.- До прибытия в Молдавскую ССР работал вторым секретарем              Корсунского райкома КП(б)У Киевской области.
  1. Cechin L.C.  …до прибытия в Молдавскую ССР работал  вторым секретарем Буринского райкома  КПб)У Сумской  области.                      
  1. Prohorschoi I.F. До прибытия на Молдавию работал секретарем по кадрам Варвенского  райкома  КП(б)У Харьковской области.13
  1. Cuşnerov A.D.  с 1939 года , до приезда на Молдавию, работал зав.оргинструкторским отделом Ново-Дмитриевского райкома КП(б)У Днепропетровской области.14                     

 10  Şapoval I.A.  До приезда на Молдавию работал редактором райгазеты  Шполянского района,Киевской области.15

  1. Bezrucico C.M. с 1939 года работал  зав.оргинструкторским отделом Шорского райкома КП(б)У,Черниговской области. 16  

 Lista  poate  fi continuată.În unele documente nu este arătată adresa fixă de unde a venit  un cârmaci sau altul, ci numai se menţionează”când a venit în RSSM sau când a fost numit în funcţie…”,dar informaţia,în esenţă,este de acelaş gen.

    Cu unele excepţii excepţii.Unii din cei trimişi înţelegeau că sunt nişte marionete de execuţie în politica lui Stalin ;alţii , pur şi simplu,nu doreau să-şi părăsească oraşul,famila şi încercau să se eschiveze…dar o încurcau.De exemplu,la şedinţa Biroului CC alPC(b)M(Procesul-verbal nr.9,punctul 31) din 29 octombrie  1940 a fost “ascultată” cererea lui Melinic Filip Chirilovici, care a fost trimis de CC al PC(b) al Ucrainei pentru a lucra în Basarabia(conform originalului)

Probabil că autorul cererii revenise în patrie,iar cererea fiind discutată în lipsa lui.Şi iată ce a hotărât Biroul CC:”În legătură cu faptul,că tov.Melinic F.C. a plecat din Moldova la locul anterior de lucru în or.Haricov fără permisiunea CC al PC(b) al Moldovei şi prin aceasta s-a dovedit a fi nedisciplinat –fiind membru alPC(b), de a anunţa CC al PC(b) al Ucrainei şi de rugat Comitetul Regional al PC(b)U din Haricov să fie ascultat în calitate de dezertor”.17 

 Dar cazuri de acest gen erau rare.În majoritate ocupanţii erau extrem de mulţumiţi.Primind posturile, pe care tot ei le-au  născocit,erau cazaţi în cele mai bune case sau apartamente, care în scurt timp treceau în posesia lor la un preţ de nimic sau gratis; salariile-cele mai mari;dreptul de a judeca populaţia băştinaşă,a-i trimite prin lagărele din Siberia,Altai etc;dreptul de a închide şcolile şi bisericile naţionale;dreptul de a anula toate cărţile cu caractere latine,indiferent că sunt în română,franceză,germană sau engleză  ;dreptul de a se folosi de rodul muncii oamenilor paşnici din Basarabia.

      Aveau drepturi şi erau mulţumiţi.

Iată o scurtă caracteristică semnată de secretarul PC(b)din Moldova tov.Borodin unuia din aceşti mulţumiţi:

                                ХАРАКТЕРИСТИКА

на секретаря по кадрам Криулянского  райкома КП(б)Молдавии,Оргеевского Уезда, Молдавской ССР тов.Лукьяненко С.H

Тов.Лукьяненко Сергей Михайлович –рождения 1903 года,украинец,образование низшее,член ВКП(б) с 1929 года, на партийной работе с 1935 года.

   С момента прибытия на Молдавию работает секретарем Криулянского райкома КП(б)М по кадрам Оргеевского уезда.С работой справляется,партийную работу знает,в работе проявляет инициативу.

   Тов.Лукьяненко С.Н(potrivit originalului-Al.M.)политически развит,дисциплинирован,морально устойчив,партийных взысканий не имеет.Активно участвует в партийно-политической жизни района.18   

    Anexarea din 1940 nu putea fi posibilă fără acordul prealabil al Germaniei din 23 august 1939,când Hitler şi Stalin şi-au împărţit sferele de influenţă în Europa de Est. Astfel,Basarabia Nordul Bucovinei şi ţinutul Herţei au devenit primele regiuni româneşti în care a fost instaurat regimul comunist ,anticipând,de rând cu ocuparea Ţărilor Baltice şi a unor teritorii aparţinând anterior Poloniei, expansiunea dominaţiei sovietice asupra întregii Europe Centrale şi de Est după cel de-al doilea război mondial.România pierdea 3 776 309 cetăţeni,dintre care 53,49% români,10,34% ruşi,15,50% ruteni şi ucraineni,7,27 % evrei, 4,91 % bulgari, 3,31 % germani.

Conform surselor sovietice numai în perioada 28 iunie-decembrie 1940 s-au repatriat în Basarabia în jur de 300000 basarabeni aflaţi în străinătate.Dintre aceştia aproximativ 220 000 proveneau din România,în rândul cărora,după date româneşti,”erau foarte mulţi evrei”.19

   Pentru a justifica declaraţia mincinoasă a lui Molotov,că “în Basarabia populaţia majoritară o constituie ucrainenii”autorităţile sovietice au depus eforturi mari pentru a transforma mincuna în realitate. La acest capitol se înscrie şi următorul documentul inedit din fondul arhivistic al CC al PCM ,depozitat la Arhiva organizaţiilor social-politice a RM.Înainte de a vă propune textul documentului,vă amintim că în 1940,potrivit înţelegerii  dintre Stalin şi Hitler, mii de familii germane care locuiau în Basarabia s-au evacuat în Germania.Este binecunoscută hărnicia,punctualitatea,practicitatea nemţilor.Au lăsat case bune,bine amenajate şi au plecat spre patria lor istorică.

    Autorităţile staliniste au luat la evidenţă tot imobilul respectiv şi au hotărât ca în scopul destabilizării unităţii naţionale româneşti din Basarabia,în casele nemţilor plecaţi să fie strămutaţi colhoznici ucraineni din diferite regiuni ale RSS Ucrainene.Observaţi!Nu români din Basarabia ,nu ruşi,nu bieloruşi,ci ucraineni.Iar acum textul documentului:

 Procesul-verbal nr.20 , § 8 al şedinţei Biroului CC al PC(b)M din 21 decembrie 1940 20

    “Despre situaţia privind strămutarea kolhoznicilor din regiunea Izmail  în fostele colonii germane” Biroul CC al PC(b)M a constatat ,că strămutarea kolhoznicilor din regiunile RSS Ucrainene în fostele colonii germane din regiunea Izmail se îndeplineşte neorganizat.Descărcarea celor strămutaţi şi averii lor din vagoane se înfăptuieşte extrem de încet,eşaloanele cu cei strămutaţi staţionează căte 10-20 de ore în aşteptare să fie descărcate.Cei sosiţi, după descărcare în staţii,îngheaţă de frig în staţii câteva ore în aşteptarea Transpor tului pentru a fi duşi la locul destinaţiei.

    Durata mare a aflării în drum a celor strămutaţi,lipsa de combustibil în vagoane şi a hranei pentru vite a dus la o îmbolnăvire în rândul celor maturi şi a copiilor.

Drept consecinţă a celor expuse,pe tot parcursul căii ferate Chişinău,inclusiv staţiile de intersecţie şi anexele , de la 4 până la 18 decembrie1940 din 43 de eşaloane cu strămutaţi au fost descărcate numai 15 eşaloane.Numărul mare de vagoane nedescărcate cu strămutaţi (1500 de vagoane) crează dificultăţi în activitatea căilor ferate.

     Biroul CC al PC(b)M Hotărăşte:

   1.De înştiinţat CC al PC(b) alURSS şi CC al PC(b)al Ucrainei despre faptul,că din partea comitetului pentru  strămutare de pe lângă Sovnarcomul RSS Ucrainene, Comitetul Regional Izmail al PC(b)U şi executivul regional n-au fost luate toate măsurile privind repartizarea kolhoznicilor strămutaţi .

2.De în sărcinat RSS Moldoveneşti de a pune la dispoziţie fonduri de furaje şi produse alimentare în ajutorul kolhoznicilor strămutaţi.

3.De însărcinat şeful căii ferate Chişinău tov.Golic să ea toate măsurile pentru o mişcare cât mai rapidă a eşaloanelor cu strămutaţi la locul destinaţiei.

4.De însărcinat Comitetul Judeţean Bender,comitetele orăşeneşti Tiraspol şi Chişinău, comitetul raional Căinari al PC(b)M de a organiza controlul asupra deplasării eşaloanelor cu cei strămutaţi şi acordarea ajutorului necesar acestora.

5.În scopul acordării ajutorului kolhoznicilor strămutaţi, de a forma o comisie din 3 persoane: vicepreşedintele Sovnarcomului RSSM-tov.Rudi , şeful secţiei transport al CC al PC(b)M tov.Ivancihin  şi şeful secţiei transport NKVD a căii ferate Chişinău-tov.Anosov.

                                     Secretarul CC al PC(b)M               Borodin”

    Deci, o politică destul de clară-băştinaşii în gropi cu var,împuşcaţi,în cel mai „bun caz”

deportaţi în Siberia şi Altai; străinii- în casele acestora.Atunci,în 1940 tovarăşul Nimeni a

devenit stăpân în Basarabia.

                                                                       Alexandru  Moraru, istoric,mun Chisinau

[1] Florin Becescu “Cu fierul roşu”Editura Dacia Traiană,Bucureşti,1942,pag.350

[2] Ibidem

2a Antologie”Suferinţele Basarabiei şi răpirile ruseşti”Ed.Semne,Bucureşti,1996,pag.463-463v

2b  Ptotocoalele Kogaionului.Editura Ţara Noastră,Bucureşti,2004,pag.192-193

[3] Arhiva Naţională a RM, F.2948,inv.1, d.9

[4] Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a RM ,F.51, inv.1, d.12 , f.2-31

[5] Dacă poate un moldovean să-şi numească fiul Avraam (A.M.)

¤ Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a RM, F.51, inv.1, d.12 , f.32- 51

7 Arhiva OSPRM, F.51,inv.1,d.12,f.52;54-76

8  AOSPRM,F.51,inv.1,d.12, f.27

9 ibidem, f.28

10 Ibidem , f.29

11 Ibidem , f. 30

12 Ibidem , f.31

13 Ibidem , f.70

14 Ibidem , f.71

15 Ibidem , f.72

16 Ibidem ,f.74

17 Arhiva OSPRM,F.51, inv.1,d.12 ,f.104

18  Ibidem , f. 73

19 Mihai Gribincea,Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică,1944-1950,Cluj-Napoca,Dacia,1995,p.20

20 Arhiva OSPRM ,F. 51, inv.1,d.23, f.41

SURSA: PAUL GOMA. Săptămâna Roşie. Basarabia şi evreii.Editura Vicovia. 2009, pag. 315-325

Acest articol a fost publicat în DOCUMENTE, ISTORIA NOASTRĂ, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s