CADRELE BOLŞEVICILOR III

C A D R E L E  B O L Ş E V I C I L O R  III

           (documentele acuză regimul sovietic )

INFORMAŢII BOMBĂ DE LA CRONICARUL ÎNŢELEPTÎn numerele precedente autorul a adus în faţa cititorului un număr impunător de documente sovietice, care ne transferă în adevărata atmosferă  a anilor 1940 şi 1944. Este vorba de ocupaţia sovietică a Basarabiei; de comportamentul şi scopurile imperiale ale cadrelor staliniste vis-a-vis de populaţia băştinaşă din această bucată de Moldovă .

În timpul când pregăteam prezentul material, am citit un articol publicat în ziarul „Delovaia gazeta”la 23 iunie 1994 intitulat”Приговор вынесен”(Sentinţa a fost pronunţată). Subiectul acestui materal informaţional ar putea fi caracterizat printr-o singură expresie:

„Nimic nou sub soare !”Este vorba de  o serie de crime săvârşite în prezent de o grupă de militari ruşi în Republica Moldova-suverană şi independentă.Reproducem un fragment din articolul respectiv în limba originalului:

 „Военный трибунал Молдовы вынес приговор  четырем  российским военнослужащим в вину которым вменялись  кражи, грабежи, мошенничество, вымогательство и другие противоправные деяния. Трибунал посчитал необходимым  изолировать их от общества и в итоге  рядовой Хорьков осужден  к 2 годам и 8 месяцев , майор Тетерин – к 5 годам и 6 месяцев, капитан Грам-  к 6 годам , майор  Черкасов – к 7  годам лишения свободы” Propabil ,că  astfel au înţeles ei „выполнение интернационального долга”.

Dar să revenim la subiectul principal.De data aceasta mi-am propus să pun în lumină un alt aspect al temei propuse, cel moral.

 Este binecunosct faptul,că în RSSM  după 1944 au fost aduşi din URSS nu numai şefi de rang superior, ci şi tot felul de agramaţi şi  aventurieri.Sigur că în rândul celor aduşi de infernul roşu se nimereau şi oameni cumsecade, dar numărul acestora, era atât de mic, încât ei nu erau în stare să schimbe imaginea generală pe care o  formau zi de zi cadre de teapa celui, care era preşedinte de kolhoz în satul Cuzmin, raionul Camenca.

Consider că documentul care va urma, ţine de un interes public şi am hotărât să-l reproduc integral.Atenţionez cititorul  că metodele violente, josnice şi mişeleşti ale preşedintelul kolhozului , care în scurt timp devenise”buhaiul satului”, erau tipice pentru întreg spatiu rural din RSSM , poate cu unele  mici excepţii . Iar acum documentul[i]:                       

                                             ”  Secretarului Comitetului Central ULCT din URSS

                                                                   tovarăşului Şelepin A.N.

                        S C R I S O A R E      D E     I N F O R M A R E

  Vă comunicăm,că pentru controlul faptelor descrise în scrisoarea  cu nr.01/3324 din 12 mai 1950,  am trimis şeful-adjunct al secţiei şcoli  al CC al ULCTM tov.Stelea I.D, care împreună cu alţi doi membri ai biroului CR Camenca al PC(b)M t.t.Screabin şi Varava am stabilit , că preşedintele kolhozului „Шлях до коммуны” din satul Cuzmin din raionul Camenca, Valânschi Nichita Filimonovici,  înr-adevăr s-a descompus moral  şi în viaţa de toate zilele, face abuz de funcţia pe care o ocupă, criminal se comportă cu fetele, este grosolan cu ele, le constrânge spre concubinaj, promiţându-le ajutor economic şi alte facilităţi materiale din contul kolhozului. O dovadă importantă sunt mărturisirile scrise de  Prisajniuc Elena Terentievna,Culicinscaia Ana Iacovlevna, Vlajievscaia Maria Petrovna, Sniţarenco Olga Nichiforovna şi altele,care confirmă, că Valânschii duce un mod de viaţă desfrânat şi în scopurile acestea ruinează averea kolhozului.

   În toamna anului 1949 Valânschii a forţat spre concubinaj  o fată de 18 ani Priseajniuc Elena Terentievna, căreia i-a promis că se va căsători cu ea şi-i va da şi bani. Tov.Priseajniuca la 26 martie 1950 a născut un băiat,dar potrivit explicaţiilor mamei sale,tatăl copilului chipurile nu este Valânschii, ci tov. Sanalatii Nicolai,pe numele căruia a şi fost înregistrat copilul.

    În mărturisirea sa Culicinscaia Ana Iacovlevna afirmă,că după ce tatăl şi mama sa în 1947 au fost judecaţi, Valânschii  a scris o scrisoare la Tehnicumul de cooperaţie din Soroca,unde învăţa Culicinschaia şi a cerut ca aceasta să fie exmatriculată(motivând probabil că are părinţi judecaţi-Al.M.)Tov.Culicinscaia a fost exmatriculată de la anul I din respectiva instituţie de învăţământ şi când s-a întors în satul Cuzmin în 1948 a început să lucreze în kolhozul”Шлях до коммуны”.La lucru Valânschii des o certa şi batjocorea faţă e alţi kolhoznici, iar în toamnă el i-a propus serviciile sale.Valânschii a venit la ea acasă şi i-a propus  să-i devină concubină, iar el la rândul său nu o va mai certa şi înjura, o va ajuta economic. De atunci Valânschii tot timpul o foloseşte în calitate de concubină.

      Tov.Vlajievscaia M.P. a acceptat concubinajul cu Valânschii pentru 0,06 ha din pământul kolhozului, care i s-a dat la propunerea lui Valânschii.Dar după ce Valânschii a încetat s-o mai viziteze, ea a fost eliberată de la lucru (ferma de păsări) şi pământul i-a fost luat. Noi am stabilit, iar mărturisirile scrise confirmă, că Valânschii  îşi bătea joc de fetele,care nu-l lăsau să intre în casă  sau nu-i făceau pe plac.De exemplu, tov. Sniţarenco Olga Nichiforovna povesteşte, că Valânschii a hotărât s-o trimită la lucru în Dombas numai din motiv că aceasta nu l-a lăsat să intre în casă.

    Tov.Buzulenco Olga Vasilievna  a povestit, că Valânschii în 1949 în timpul prăşitului a înjurat-o ,că chipurile ea a tăiat multe fire de răsărită.Tot atunci Valânschii i-a propus să vină seara la ea acasă şi pentru aceasta el nu o va critica la adunare.Şi într-adevăr, Valânschii nu a spus nimic despre ea la adunare, iar când el a venit seara la ea acasă, tov. Buzulenco nu l-a lăsat să intre.

    Pentru aceasta el i-a interzis fetei să meargă cu căruţa kolhozului la piaţă, cu toate că brigadirul i-a permis iar ea plătise bani pentru a fi transportată cu căruţa. Tov.Guşilo Maria Nicanorovna confirmă  faptul,că Valânschii de nenumărate ori a batjocorit-o şi s-a răzbunat pe ea din motiv că i-a refuzat propunerile şi a opus rezistenţă la încercările lui de a o viola.

     Tov. Voronovschaia Victoria, Jucovschaia Liusia şi Hmelevschaia Xenia din cauză că le este ruşine au refuzat să dee mărturisiri concrete, dar în discuţie cu alte fete şi din mărturiile scrise în concluzie se confirmă ,că şi acestea au fost concubinele lui Valânschii.

      Tov.Leahovici Liza Condratievna  ne-a povestit, că Valânschii a pierdut orice simţ omenesc.De faţă erau toţi kolhoznicii , când el  a alungat-o pe fiica Lida din clubul kolhozului, iar în martie 1950 fiica ei de 14 ani când ieşi în drum unde lucra brigada de construcţii, Valânschii a înjurat-o cu cuvinte necenzurate.

      Noi am  trimis la CC al PC(b)al Moldovei copia scrisorii tov.Ivanov, scrisoarea informa-tivă  a tov. Stelea I.D. şi copiile mărturisirilor  tuturor fetelor ,despre care am scris. CC al PC(b) al Moldovei toate aceste materiale le-a transmis  procuraturii pentru a-l trage la răspundere penală pe Valânschii.

                              Secretarul CC al ULCT din Moldova             V. Cohanschii”

Cu regret, cazuri de genul acesta au fost mult mai multe decât ne putem imagna. Nu cunoaştem unde în prezent se află Valânschii.Un lucru este cert,dacă este în viaţă, cred că primeşte pensie personală de importanţă republicană „за большие заслуги перед партией и правительством”.Dar poate greşesc….poate e şi pensionar personal, se ocupă cu businessul şi scrie memoriile sale(acum e la mare modă pentru mulţi” foşti” să-şi scrie memoriile cu titluri fundamentale, cum ar fi de exemplu”Timpul ne-a ales pe noi” etc.) Cu toate că e greu de imaginat cum stă Cronos şi alege  cei mai buni bolşevici pentru a-i pune”nacialinici”.

    Dar să nu credeţi, că toate cadrele bolşevice aveau un comportament asemănător.Sigur că nu!Mulţi din ei erau credincioşi cauzei marxist-leniniste şi partidului condus de Marele Cârmaci.Printre principalele dogme ale acestora era ateismul.Împuşcarea,deportarea feţelor bisericeşti şi a credincioşilor,indiferent la care credinţă se atribuie-acestea au fost măsuri deja valorificate de cadrele bolşevice. Acum se trecuse la o politică puţin mai moderată,prin metode de constrângere administrativă,şantaj, naţionalizarea imobilelor unde aveau loc adunările sau slujbele religioase, batjocura şi ameninţările la persoană. Drept exemplu, poate servi un document,care confirmă metodele de luptă violentă cu c redincoişii  şi dragostea  celor veniţi faţă de băutura naţională a băştinaşilor[ii]

  ” SECRET

Secretarului CC al PC al Moldovei tov.Lazarev A.M. Locţiitorului Preşedintelui Consiliului de Miniştri al RSS Moldoveneşti tov.Scurtul M.V.

Preşedintele kolhozului  în numele lui Stalin din s.Brătuşenii-Noi, raionul Brătuşeni, în stare de ebrietate a intrat în casa de rugăciuni baptistă, în moment când oamenii se rugau, a început să-i înjure pe cei aflaţi acolo, ameninţăndu-i că-i va împuşca sau va arunca o grenadă în casa de rugăciuni.În acest fel el i-a alungat pe toţi credincioşii din local. Astfel de fapte Novicov a mai făcut de nenumărate ori , mai mul decât atât, el i-a avertizat, că dacă cineva îl va denunţa, el îi va „arunca în Siberia”.

   Despre încălcarea grosolană a Constituţiei Staliniste a fost informat Comitetul de partid de circumscripţie şi Comitetul executiv de circumscripţie. Cele relatate au sarcina de a vă informa.

                            Împuternicitul Consiliului privind cultele religioase pe lângă

                            Consiliul de Miniştri al URSS pentru RSSM    S.Colesnic”

Scrisoarea a fost  datată cu 23 octombrie 1952.

O altă trăsătură de caracter a cadrelor bolşevicilor era vigilenţa şi credinţa oarbă în dogma stalinistă, căutarea în permanenţă a” duşmanilor poporului-servitori ai imperialismului mondial”.În viziunea lor în şcoala sovietică căutau să se infiltreze oameni cu concepţii burgheze pentru a influenţa tânăra generaţie.

     În anii  mei de studenţie circula un banc, care de minune se potriveşte în acest context. Se spune că, după terminarea războiului şi reorganizarea şcolilor de noii stăpâni ai Basarabiei, la secţia raională de învăţământ s-a prezentat un bărbat, care în perioada”boierilor români” absolvise Universitatea din Sorbona; iar acum venise să se angajeze la un lucru.

Funcţionarul responsabil de cadre cu un accent din Râbniţa  îl întrebă:

  • Câti clasuri ai ?
  • Eu am absolvit Sorbona!-îi răspunse candidatul la funcţia de învăţător.
  • eu nu ti întreb di undi eşti, şanti eu ti întreb câti clasuri ai ?

E amuzant, dar credeţi-mă că pentru mulţi oameni din Basarabia  pentru a căpăta o funcţie de la noile autorităţi era foarte dificil să se coboare la nivelul „cărturarilor” cu 2-3 clase bolşevice şi să înveţe limba mustoasă a lui P.I Chior şi I.D.Ceban.

Cei care deja primiseră o funcţie, indiferent care: medic,agronom,zootehnician,educator sau învăţător, erau trecuţi printr-un filtru bolşevic,pentru a se verifica dacă sunt credincioşi puterii. Cei care nu treceau acest test erau eliberaţi imediat şi ţinuţi în vizorul miliţiei(un fel de poliţie care era supusă ni numai organelor de profil, ci şi tuturor structurilor de partid-A.M) sau şi mai grav-luaţi la evidenţă de organele NKVD-ului.

Vă propun un document[iii], întru susţinerea celor expuse :

  „Scrisoare informativă privind completarea cu cadre didactice a raionului Leova pentru anul de învăţământ 1948-1949 

  Secretarului CC al PC(b) al Moldovei

    tov. Covali                                                 23 septembrie 1948

Pe parcursul anului 1948, din motiv că nu inspiră încredere politică, din funcţia de învăţător au  fost eliberaţi 7 oameni şi mai este necesar  din aceleaşi motive să fie eliberaţi încă 8 oameni.

  Ţinînd cont, că raionul Leova este un raion de frontieră, Comitetul raional de partid solicită CC al PC(b)M să înfluenţeze Ministerul învăţământului, ca acesta să completeze  cu cadre didactice întregul raion, în deosebi şcolile medii şi  cele cu 7 clase.Din considere politice, rugăm să fie înlocuiţi  cei 8 învăţători.

                         Secretarul CR Leova al PC(b)M           Mihailov”

     Tot despre grija cadrelor bolşevice faţă de tânăra generaţie vorbeşte şi fragmentul din documentul de mai jos.De la tribuna unei şedinţe importante de partid din 1946 au fost rostite următoarele cuvinte:

” Iată numai un exemplu din Niciujeni, raionul Răspopeni (probabil că denumirea localităţii este schimonosită – Al.M.). Acolo o adolescentă de 15 ani a furat ceva. Ea a fost bătută cu bestialitate şi purtată prin tot satul, iar secretarul sovietului cu o sulă pentru ciubotărie i-a spart gurguii de la pieptul fetiţei încă neformat a băgat o sârmă prin ei de care a agăţat tăbliţa cu inscripţia „Я воровка.”[iv] (vezi: Alexandru Moraru”Copiii în „grija”statului sovietic” publicat în săptămânalul”Glasul Naţiunii” nr.19 din 20 mai 2004, f. 8.)

Este greu de imaginat o asemenea cruzime, o atitudine antiumană împotriva copiilor de către autorităţile sovietice. Asemenea pedepse erau caracteristice  numai  perioadelor sclavagiste şi medievale.

  Multe dintre cadrele bolşevicilor aveau(şi au-Al.M.)proprietăţile unui hameleon, o jivină care îşi schimbă culoarea după anturaj,punând de fiecare dată interesele  meschine, setoase de putere şi facilităţi în prim plan.E de ajuns să ne aducem aminte cum în anii 1989-1994 o armată întreagă de asemenea cadre,toţi de la o mamă au ocupat tot spectrul politic din RM,unii erau „de dreapta”,alţii „de stânga”; mai mult decât atât au apărut şi un fel de mutanţi care se numeau „centrişti”, adică ei sunt şi cu unii şi cu alţii,sau nici cu unii nici cu alţii- în dependenţă de situaţia politică concretă.Dar să nu ne abatem de la perioada propusă.

  Vă propun un fragment al unui document, care demonstrează cum, un prim- secretar  al CR al ULCTM, membru al partidului lui Lenin-Stalin a ajuns în armata sovietică, cum după prima bătălie, sortită cu înfrângere,  când este luat prizonier colaborează cu nemţii, căpătuindu-se şi cu un grad şi funcţie.Când au venit americanii,a trecut în serviciul lor.Aceştea însă nu s-au folosit mult de serviciile lui, fiind predat ruşilor,adică armatei sovietice.Dar nici de data aceasta nu se pierde,în scurt timp izbuteşte să fie numit în funcţie de prim-secretar al CR al comsomolului[v] în solnecnaia Moldavia:

                                                                           30 noiembrie 1950

                                      Şefului-adjunct al secţiei organelor comsomolului

                                      al  CC al ULCT din URSS tov.Meseaţev N.N.

                                                   C E R T I F I C A T

Despre motivele eliberării lui Belous P.Ia.din funcţia de prim-secretar al CR Slobozia al ULCTM Belous I.Ia născut  în anul 1923,ucrainean,studii medii. Prin Decizia Biroului CR Slobozia al PC(b)M din 18 noiembrie 1950 Belous P.Ia a fost exclus din PC(b)M şi eliberat din funcţia de prim-secretar  al CR Slobozia al ULCTM .

În organele securităţii de stat au parvenit materiale care –l demască pe Belous P.Ia.în înşelăciune a organelor sovietice şi de partid. Aflându-se în rândurile Armatei Sovietice(conform originalului-A.M.) el în august 1942 a căzut prizonier la nemţi lângă oraşul Rostov-pe-Don.Din august până în martie 1945 Belous s-a aflat în unul din lagărele de prizonieri din Elzas-Lotaringia.Întrând în încrederea şi respectul  organelor germane de reprimare,  Belous a fost înaintat la gradul de plutonier.

   Când armatele americane au eliberat lagărul de deţinuţi,Belous binevol s-a angajat în serviciul armatei americane,dar la 13 mai 1945 comandamentul american  l-a transmis  pe Belous comandamentului sovietic.  În rândurile Armatei Sovietice, Belous deseori încălca disciplina militară, a luat drumul descreditării organelor puterii sovietice,se ocupa cu propagandă antisovietică.

Multe mărturii  confirmă,că Belous deseori se exprima că va trece de partea armatei americane,deoarece acolo condiţiile de viaţă sunt mult mai bune. Toate aceste fapte, în timpul când a intrat în rândurile PC(b) al URSS Belous le-a tăinuit…

                                           Secretarul CC al ULCTM     Iu.Prostosinschii”

Cam astfel stau lucrurile, unde-i bine- acolo-i şi patria lor!

S-ar putea întâmpla,că acest Bielous azi să aibă un piept plin de medalii şi să povestească tinerii generaţii câte căldări de sânge a vărsat pentru libertatea noastră.Mai laconic spus indiferent de unde au venit aceste cadre  – Ucraina,Rusia sau Bielorusia, indiferent în ce funcţii se aflau , etc ., comportamentul lor era identic, poate cu unele mici excepţii.Nu ştiu dacă documentul ce urmează, poate fi calificat la acele excepţii?!(fragment)[vi] :

„(Din Procesul-verbal nr.73 al şedinţei Biroului CC al PCM, §15 din 27.07. 1945 )

 Decizia CR Dubăsari al PC(b)din Moldova despre excluderea din membri de partid al lui Lamzin P.G.

Lamzin Piotr Gheorghievici – născut în anul 1906, membru al PC(b) din URSS din anul 1929, biletul de partid nr.,funcţionar,rus, studii superioare incomplete, a lucrat ca şef al secţiei raionale Dubăsari ale NKGB (Narodnîi Komisariat Gosudarstvennoi Bezopasnosti-Comisariatul Norodnic al Securităţii de Stat-Al.M.).

     La 27 iunie 1945 CR Dubăsari al PC(b) din Moldova l-a exclus din membri ai biroului comitetului raional de partid , concediat din servici şi exclus din rândurile partidului pentru samovolnicie, beţii sistematice şi tentative de viol a femeilor.

S-a stabilit: Lamzin P.G. în perioada de activitate în raionul Dubăsari a comis un şir întreg de nelegiuiri, iar cu comportamentul său nepartiinic sa compromis ca comunist şi ca lucrător al organelor NKGB. În ianuarie 1945 a primit la secţia raională a NKVD-ului un pistol, pentru a-l utiliza în scopuri de servici, dar în aprilie 1945 s-a îmbătat şi l-a pierdut. În luna mai 1945, aflându-se în kolhozul”13 let Octeabrea”,împreună cu preşedintele sovietului sătesc şi şeful pentru gospodărie al kolhozului nominalizat au făcut o beţie, care a ţinut toată ziua.În stare de ebrietate a intrat şi pe la grădiniţa de copii, unde s-a purtat netacticos. La toate avertizările pe care le-a avut, inclusiv beţiile care-l compromit, Lamzin admitea tot felul de beţii şi în acest hal apărea în locuri publice.”

Sunt sigur, că cititorul nici nu intuieşte,care a fost totuşi decizia CC-ului asupra  aceastei probleme.Anume aici se poate potrivi expresia:”Corb la corb nu-şi scoate ochii!”Mai clar spus,decizia CR Dubăsari a fost modificată şi în loc de excludere din partid ,respectivul a primit o mustrare aspră cu înscriere în fişa personală.Lui Lamzin P.G. i s-a interzis timp de 2 ani să ocupe posturi responsabile.Asta-i tot.Când eşti cu musca pe căciulă e greu să judeci pe alţii, cu atât mai mult pe ai tăi, cu atât mai mult când e vorba de un ofiţer al serviciilor secrete sovietice.

    Tot despre un cadru bolşevic,  este vorba în Hotărârea CR Târnova al PC(b) din din Moldova privind excluderea din partid a lui Perechidailov C.M.[vii]

  „Perechidailov Chiril Mihailovici –anul naşterii 1914, membru al PC(b) al URSS din  anul 1940, biletul de partid nr., ucrainean, funcţionar,studii primare.În momentul apariţiei dosarului lucra şef-adjunct al secţiei raionale Târnova al NKVD-ului.În prezent lucrează împuternicit operativ al secţiei judeţene Soroca al secţiei NKVD.

……………………………………………………………………………………………………….

S-a stabilit: Perechidailov C.M., activând în raionul  Târnova, sistematic se dedica beţiilor şi s-a compromis  ca comunist. La 10 octombrie 1944 şi-a permis o beţie şi comportament huliganic  în apartamentul lui Grigorievscaia .În timpul deboşului ghimnastiorca(un fel de cămaşă din stofă groasă, pe care o purtau soldaţii şi ofiţerii sovietici-A.M)în care se afla şi biletul de partid a fost aruncată în stradă.A doua zi, participanţii la beţie i-au înmânat lui Perechidailov ghimnastiorca şi biletul de partid. La 29 octombrie 1944 a participat la o altă beţie.În stare de ebrietate şi deboş i s-au furat biletul de partid şi alte documente.Biletul de partid n-a fost găsit…”

În cele din urmă, toate cadrele bolşevice erau pline de importanţă,cu aere de superioritate faţă de populaţia băştinaşă,cu un comportament obraznic şi violent, lacomi şi hrăpăreţi, dând interesului personal şi burtei proprii importanţă republicană.Cu cât funcţia era mai înaltă, cu atât posibilităţile de îmbogăţire fără muncă erau mai sigure, iar riscul de a fi pedepsit era nul.

   Prezentul documentar doresc să-l închei cu un extras din Procesul-verbal nr.63 al şedinţei Biroului CC al PC(b)M din 28 mai 1945, §12 intitulat „Despre tov. Deveatov S.I.”[viii]  

O fac din mai multe considerente. Şi în speranţa că voi fi corect înţeles, am decis, ca fragmentul nominalizat să fie prezentat cititorului în limba originalului, adică  rusă.Atenţionez  pe cei, care au avut răbdarea să citească acest material, la excelenta aprovizionare a CC-ului cu tot felul de bunuri alimentare şi materiale.Şi toate acestea în toiul războiului,când peste tot erau ruine,sărăcie,morţi şi răniţi.Iar acum,fragmentul:

„Проверкой установлено, что тов.Девятов , работая заведующим финхозсектором  ЦК КП(б)Молдавии, допустил ряд злоупотреблений по службе. Пользуясь своим служебным положением, он систематически занимался самоснабжением. Так за полгода своей работы в должности зав .финхозсектором ЦК КП(б)М Девятов незаконно взял со склада ЦК КП(б)Молдавии различных вещей и промтоваров на 6.235 рублей, в том числе шелкового полотна 74 метра.Только за январь- февраль 1945 года Девятов взял из столовой ЦК КП(б) Молдавии вне карточного и лимитного снабжения 15 банок консервов, 5 банок сгущенного молока,3 кг. паюсной икры, 3 кг. сыру, 4 кг. мяса, 2 литра спирту, 76 литров вина, 40 кг. грецких орехов, 114 кг. сушеного чернослива.За взятые промтовары, вещи домашнего обихода и продукты питания Девятов не расплачивался. Кроме этого, он незаконно получал в столовой ЦК 2 обеда и 2 завтрака, а деньги платил за один обед и завтрак. В работе тов. Девятов допускал бесхозяйственность, к своим служебным  обязанностям относился  безответственно .Формально –бюрократически относился к обслуживающему персоналу ЦК КП(б) Молдавии ,недопустимо грубо обращался с сотрудниками аппарата.”     

Vă daţi bine seama, că lui Deveatov nu i s-a dat mustrare aspră cu înscriere în fişa personală, ci a fost exclus din partid.Gurile rele ar fi spus:”Aşa-i trebuie, dacă a îndrăznit să se bage la treuca băeţilor!” Ţi se poate ierta prostia şi incompetenţa,beţia şi desfrânarea,violenţa şi obrăznicia faţă de oameni, dar să ei de la gura ЦК-ului produse deficitare în vreme de război ? Să ei spirtul de la gura ЦК-ului ? Asta-i prea de tot!

Dacă cineva mi-ar reproşa”Oare dle,în perioada socialistă au existat numai nelegiuiri şi dezastru?A trăit lumea şi atunci, şi nu rău,cântau,scriau poezii,construiau case,creşteau copii etc.

De ce dumneata descrii numai lucruri neplăcute?”i-aşi răspunde fără plăcere :Da dle, descriu numai negativul din motiv că pozitivul deja a fost descris timp de 60 de ani în expresia a sute de tone de maculatură”istorică” plină de minciună şi aberaţii.Eu nu fac decât  să arăt reversul medaliei ! Şi la urma urmei,documentele selectate,traduse şi incluse în articolele mele sunt documente, care au fost scrise de instituţii sovietice prestigioase şi autoritare şi nu de mine.Partea mea aici este destul de modestă.Sunt istoric,iar istoricul trebuie să scrie istoria,lucru pe care-l fac cu dragoste de Ţară şi de oamenii frumoşi şi harnici, dar se pare că sunt mereu dezorientaţi.Şi asta din motiv că nu li se oferă întreg tabloul adevărului( pentru a fi manipulaţi cu uşurinţă)ci numai peisajul din planul doi.

                                                              Alexandru  Moraru                                                            

[i] AOSPRM, F.278, inv.1, d.477 , f.1-3

[ii] Arhiva Naţională a RM, F. ,inv. 2,d. 7, f. 213

[iii] AOSPRM,F.252,inv.1, d.134, f.20

[iv] AOSPRM,F. 51, inv.4, d. 458, f.195

[v] AOSPRM,F.278, inv.1, d.477, f.197

[vi] AOSPRM,F.51, inv.3, d. 22, f.206

[vii] AOSPRM,F.51, inv.3,d.22 , f. 207

[viii] AOSPRM,F.51, inv.3, d.18, f.158

Acest articol a fost publicat în DOCUMENTE, ISTORIA NOASTRĂ, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s