CARTEA FAMILIEI: ENCICLOPEDIE A MONUMENTELOR DUSPĂRUTE  PRIN VIOLENȚĂ…  

Cartea familiei inteligente

ENCICLOPEDIE A MONUMENTELOR DUSPĂRUTE  PRIN VIOLENȚĂ…

 

La 16 octombrie 2018 în incinta Bibliotecii Centrale a BM ”B.P.Hasdeu” a avut loc o lansare de carte de zile mari. O carte de excepție, semnată de un tânăr autor, care de și este la primul botez de carte, a pășit cu dreptul și a lansat un volum deosebit și foarte așteptat de publicul larg, dar și de specialiști.

Mai întâi și la început Părintele Buburuz a rostit Tatăl Nostru și a felicitat autorul cu acest succes editorial.

Lucrarea se numește Războiul Monumentelor și cuprinde perioada cronologică 1918- 1944, iar geografic, au intrat provinciile istorice ale României: Basarabia, Bucovina de Nord și Transnistria. Autorul acestel lucrări minunate este juristul Iulian Rusanovschi, avocat de profesie și vocație, un Om de mare cultură și inteligență, și respectiv patriot înflăcărat, care nu cu vorba, ci cu fapta devedește acest lucru zi de zi.

 

Am avut onoarea să fiu moderatorul acestui eveniment și în întroducerea mea la subiect am menționat, că această carte prea mult și-a așteptat apariția, fiindcă articole răzlețe la această temă au apărut mai multe, dar o sinteză serioasă, bine documentată, bine structurată și cu concluziile respective de rigoare. Nu am uitat să spun, că un mare bărbat al neamului nostru, regretatul dr. Nicolae Costin, primarul municipiului Chișinău a fost acel neînfricat, care a început a face ordine în monumentele orașului, eliminînd din inima capitalei monumentul lui Lenin, plasându-l la periferia orașului, fără ai provoca vre-o stricăciune. Acest mare patriot pre numele Nicolae Costin a avut o soartă tragică, fiind omorât prin radiație, iar nu mult timp după moartea lui, a murit și șoferul primărie care-l transporta.

 

Se pare că acest caz a speriat pe toți următorii funcționari, deoarece, chiar dacă municipiul este împresurat cu zeci și zeci de monumente sovietice, nimeni n-a mai indrăznit să se atingă de monumentele lui Stalin, Hrușciov, Brejnev etc. Evident că aici cu succes se înscrie și lașitatea și frica moldovenilor din părțile locului, îngrijită și dezvoltată cu prisosință de autoritățile sovietice.

Am vorbit celor adunați și despre faptul, că monumentele naționale nu prea au dreptul la viață și în zilele noastre, dând exemplul, că în clădirea actualei Biblioteci Municipale”B.P.Hasdeu” anterior a fost hotelul și restaurantul ” Elveția”, în care în diferite perioade istorice a fost vizitat de mari și celebre personalități, inclusiv Mareșalul Ion Antonescu, care a servit masa de două ori în respectivul restaurant, iar în hotelul cu același nume a dormit o noapte. Mai mult decât atat, în această sală, unde se petrece acest eveniment la 31 mai 2016 a avut loc prima Conferință Științifică din tot spațiul românesc cu titlui”Mareșalul Ion Antonescu în istorie și istoriografie”, la care au participat oameni de știință din Republica Moldova și România.În anul următor, susținut de câțva prieteni și marele patriot, președintele Asociației”Tighina” am izbutit să scoatem de sub tipar volumul”Materialele Conferinței Științifice ”Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie” din 31 mai 2016, Chișinău” și opera de artă, bazorelieful Mareșalului Ion Antonescu turnat în bronz și fixat pe o placă comemorativă din granit roșu. Păi uitați-vă, că acest bzorelief nu are loc în această sală, dar în afara clădirii, încă până în prezent stă atârnată placa propagandistică sovietică ”comemorativă”, cum sovieticii ne-au ”eliberat” în anul 1944….Aberații de ale ocupanților sovietici….

Din acest motiv, problema monumentelor rămâne o problemă majoră, deoarece monumentele sunt nu numai opere de artă, arhitectură și istorie, ele poartă o încărcătură informațională deosebită, dezvoltă spiritul patriotic, sau invers…..

După aceasă întroducere, în fața publicului a fost invitat autorul acestei reușite cărți domnul Iulian Rusanovschi, care a vorbit despre istoria apariției acestui volum și despre cei 6 ani de cercetare istorică de arhive, numeroaselor deplasări de la fața locului, munca dificilă din arhivele din România și Republica Moldova. Domnia sa a mulțumit soției pentru răbdarea, înțelegerea și susținerea lui, echipei de oameni de știință, care l-au ajutat în culegerea informațiilor necesare. În încheiere, autorul a mulțumit respectuos doamnei dr. Mariana Harjevschi, director general al Bibliotecii Municipale ”B.P.Hasdeu”, prezentă la acest eveniment cultural și lui Alexandru Moraru, moderatorul evenimentului.

În fața publicului au mai vorbit: domnul Iurie Colesnic, dr. Silviu Tabac, Ion Ștefăniță, Anatol Petrencu, Ion Negrei, Alexandru Ganenco și alții.

Alexandru MORARU, moderatorul evenimentului, istoric, publicist

IMAGINI: Biblioteca Centrală a BM ”B.P.Hasdeu”

Reclame
Publicat în DOCUMENTE, FOTOGRAFII, ISTORIA NOASTRĂ, VIAŢA E FRUMOASĂ, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

SECVENŢE DE LA LANSAREA CĂRŢII CORINEI BEZDÎGA (octombrie 2018)

Publicat în FELICITĂRI, ISTORIA NOASTRĂ, MAI ODIHNIŢI-VĂ..., VIAŢA E FRUMOASĂ, VIDEO, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

IRINA NECHIT LA BIBLIOTECA CENTRALĂ HASDEU (octombrie 2018)

Publicat în DOCUMENTE, FELICITĂRI, ISTORIA NOASTRĂ, VIDEO, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

MALUL STÂNG ÎNTREABĂ MALUL DREPT…CU DOAMNA IRINA NECHIT

Publicat în FELICITĂRI, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, FOTOGRAFII, ISTORIA NOASTRĂ, VIAŢA E FRUMOASĂ, VIDEO, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

LA MULȚI ANI FERICIȚI DOMNULE TUDOR ȚOPA!

MAESTRUL  TUDOR  ȚOPA  A LANSAT A 75-a CARTE  LA BIBLIOTECA CENTRALĂ

Ieri, 5 octombrie 2018 la Biblioteca Centrală a BM ”B.P.Hasdeu” a avut loc o nouă întâlnire de suflet cu  celebrul jurnalist și scriitor Tudor Țopa. Domnia sa a lansat la biblioteca îndrăgită a 75-carte, cu frumosul titlu ”Frumușica floreșteană”, un volum de 303 pagini, care întruchipează  evoluția numitei localități în trecut și prezent.

Colaboratorii Bibliotecii Centrale, cu ocazia acestui eveniment au pregătit o expoziție solidă din cărțile patriarhului ziaristicii moldovenești, un Om excepțional, o personalitate importantă, care a devenit mentor multor generații de jurnaliști și scriitori pe nume Tudor Țopa. Meritele scriitoricești și îndrumările sale au fost și sunt prețioare de-o potrivă, fiindcă  acest Domn este un fenomen deosebit în viața social-politică și culturală a Republicii Moldova.

Cum era și de așteptat, în sala s-a adunat un public select, în marea majoritate personalități notorii din Republica Moldova, chiar începând cu minunatul Om de Cultură, enciclopedistul Iurie Colesnic, care a fost și pe post de moderator al evenimentului. Dacă ar fi să formez lista celor prezenți, cred ca mai ușor ar fi să scriu cine n-a fost….În reportajul fotofrafic veți găsi multe fețe cunoscute și mediatizate din plin în ziare și reviste.

Nu ne rămâne decât să-l felicităm pe domnul Tudor Țopa cu noua sa carte și să-i dorim în ajun de ziua nașterii (13 octombrie) La Mulți Ani Fericiți și multă Inspirație!

Alexandru MORARU

Publicat în DOCUMENTE, FOTOGRAFII, ISTORIA NOASTRĂ, VIAŢA E FRUMOASĂ, VIDEO, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

ANATOL PETRENCU: Pledoarie pentru lista unică de deputaţi unionişti

2018, anul Centenarului Reîntregirii naţionale a românilor, încet-încet, trece în Istorie. Ca niciodată în alţi ani, în 2018, s-a vorbit mult despre condiţiile istorice de realizare a Unirii, s-a discutat mult despre marea însemnătate a vieţii oamenilor în cadrul României întregite, în mod special – a basarabenilor, sub regim ţarist supuşi rusificării şi dispariţiei ca neam. Au apărut de sub tipar diverse studii, referitoare la avantajele, pe care le-ar avea românii în condiţiile unirii celor două state: a României şi Republicii Moldova. În rezultatul Unirii, societatea românească va fi mai democratică, mai corectă, mai înstărită, mai prosperă. Uniţi vom fi mai puternici din toate punctele de vedere: şi economic, şi social, şi ştiinţific, şi militar etc.

Ca niciodată în trecut, în 2018, se pune problema realizării acestui deziderat: Unirea reală a Republicii Moldova cu România. În Republica Moldova s-a întărit curentul social şi politic al adepţilor Unirii Republica Moldova cu România. Pentru prima dată, în acest an, am fost martorii semnării unor declaraţii simbolice de Unire a unor localităţi din Republica Moldova cu România; am retrăit cu toţii Marşul Unirii, început la Alba-Iulia şi încheiat la Chişinău, pe data de 1 septembrie 2018. Pentru prima dată problemele Republicii Moldova, dar şi a comunităţilor româneşti, aflate în unele state, vecine cu România, au fost discutate în Parlamentul European (4-5 septembrie 2018). Unioniştii au realizat colocvii, manifestări ştiinţifice şi culturale, întâlniri între fraţii de sânge de pe cele două maluri ale Prutului. Ajutorul financiar al României, acordat Republicii Moldova în privinţa rezolvării anumitor probleme (reparaţia grădiniţelor de copii, a şcolilor, a Sălii cu Orgă etc., etc.), în 2017-2018 a fost mai consistent ca niciodată.

Problema care se pune în faţa noastră este: cum realizăm Unirea? Conform Constituţiei Republicii Moldova şi dreptului internaţional unanim recunoscut, reîntregirea ar putea fi realizată pe una din cele două căi:
1. Prin referendum, la care opțiunea unionistă să întrunească peste 51 % din respondenţi; 2. Pe baza votului de 2/3 a deputaţilor Parlamentului Republicii Moldova.Sondajele de opinie publică demonstrează că dacă mâine oamenii vor ieşi la referendum, atunci pentru Unire vor vota 30-32 %. Deci, deocamdată unioniştii mai au câmp de lucru. În privinţa Parlamentului, până în prezent, în cei 27 de ani de independenţă politică a R. Moldova, nu am avut o forţă politică, care să fie admisă în Parlament pe baza unui program politic unionist clar formulat, promovat şi verificat public.

Sarcina unioniştilor este să continue promovarea dezideratului Unirii în rândul oamenilor, pe de altă parte – să promoveze în Parlamentul Republicii Moldova cât mai mulţi deputaţi-unionişti. Să nu uităm: în R. Moldova locuiesc 800 000 de cetăţeni, care au şi paşapoarte româneşti, altfel spus – cetăţeni europeni, care au dreptul lor legitim să fie reprezentaţi în Parlament. În februarie 2019 (conform unor zvonuri – în decembrie 2018), în Republica Moldova se vor desfăşura alegeri parlamentare. Cu un oarecare regret, constatăm că dorinţa unioniştilor din Republica Moldova de a se reîntregi cu Patria-mamă – România, este exploatată de tocmai cinci partide politice, ceea ce este foarte şi foarte mult. În plus, eforturile depuse de unii activişti unionişti (mă refer la grupul de iniţiativă condus de prof. univ. dr. Andrei Groza, de alţi unionişti, care retrăiesc pentru viitorul acestui plai românesc) de a aduna la o masă rotundă liderii partidelor declarat unioniste, s-au soldat cu eşec. Deducem: existenţa multiplelor forţe politice, declarate unioniste, dar care nu sunt capabile să fuzioneze şi să formeze o singură forţă politică sau să se unească într-un bloc electoral, dăunează cauzei Unirii.

Pe fundalul acestui peisaj politic nefavorabil Unirii, a apărut ideea alcătuirii listei unice a candidaţilor ca deputaţi ai Republicii Moldova din partea tuturor unioniştilor, făcându-se abstracţie de partidele auto-declarate „unioniste”. Un grup de iniţiativă, condus de dl dr. Andrei Groza, a elaborat mecanismul de formare a listei unice şi de înscriere în cursa electorală. Grupul dlui Andrei Groza a redactat o Adresare, pe care o publicăm mai jos. Concluzia este: fiindcă timp pentru vânzoleli de tot felul nu există, fiindcă alegerile se apropie vertiginos, este important pentru unioniştii din Republica Moldova, din Româniaşi din afara graniţelor oficiale ale celor două state să accepte ideea listei unice, constituită conform regulamentului propus de Grupul de iniţiativă, condus de dl dr. Andrei Groza. Deocamdată, nu avem altă opţiune: partidele politice, auto-proclamate „unioniste”, care ştiu doar să vorbească [cu anumite excepţii, bineînţeles!], trebuie neglijate.

Vă vom ţine la curent cu ceea ce are loc în Republica Moldova în vederea Unirii politice a statului, numit Republica Moldova, cu România, Patria noastră. Nu vom uni două sărăcii, cum afirmă în mod iresponsabil unii comentatori. Noi am fost sărăciţi de politici antinaţionale, promovate de anumite persoane, ajunse la putere. E timpul să ne deşteptăm, să ne ridicăm şi să înfăptuim Unirea! Suntem convinşi: România reîntregită va fi mai puternică. Iată textul Apelului:

Apel către cetăţenii şi partidele politice care pledează pentru Reunirea Republicii Moldova cu România

Se apropie alegerile parlamentare care ne vor determina soarta: rămânem în continuare un stat al celor care ne fură, ne înjosesc, ne despart familiile, ne ţin într-o sărăcie inadmisibilă, sau, în virtutea dreptului de neam, ne reunim cu Ţara, cu România şi devenim membri ai Uniunii Europene, asigurându-ne un trai decent, cu salarii şi pensii de cel puţin trei ori mai mari decât cele pe care ni le dau astăzi guvernanţii noştri. Noi pledăm pentru a doua variantă. Înţelegem că acest lucru este greu de realizat, dar ştim că este posibil. Încercările noastre de-a lungul ultimilor luni de zile de a face partidele politice, declarate unioniste, ca să participe la apropiatele alegeri parlamentare cu o singură listă de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, nu s-a încununat cu succes.

În această situaţie şi, mai ales atunci când atât partidele antinaţionale, cât şi cele considerate „proeuropene”, se bucură de neunirea noastră, invităm cetăţenii şi partidele politice, care afirmă că pledează pentru Reunirea Republicii Moldova cu România, duminică, 30 septembrie 2018, ora 12.00, în Sala de festivităţi a Uniunii Scriitorilor, la o discuţie asupra următoarelor probleme:
– Stabilirea modalităţii de formare a unei liste comune a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea cetăţenilor Republicii Moldova care pledează pentru Reunirea Republicii Moldova cu România;
– Determinarea modalităţii de sărbătorire în comun de către unionişti a Centenarului Marii Uniri la 1 decembrie 2018.

Adunarea ne va arăta în ce măsură liderii partidelor unioniste sunt gata să treacă peste ambiţiile personale şi interesele de grup şi să înfăptuiască Reunirea.
Ţinând cont de faptul că preconizata întâlnire va avea un caracter discuţional şi în scopul evitării unor posibile interpretări subiective ale acesteia, accesul reprezentanţilor mass-media nu va fi admis. Rezultatele vor fi făcute publice la conferinţa de presă care va avea loc peste câteva zile după desfăşurarea Adunării.
Grupul de iniţiativă pentru convocarea Adunării.
Septembrie 2018, Chişinău.

Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chişinău

SURSA: http://www.art-emis.ro/jurnalistica/5072-pledoarie-pentru-lista-unica-de-unionisti.html

Publicat în DOCUMENTE, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, ISTORIA NOASTRĂ | Lasă un comentariu

INTERVIU- FULGER CU ISTORICUL- ARHIVIST ȘI PUBLICIST ALEXANDRU MORARU

  1. Care a fost traseul dvs. educațional și profesional până în prezent?

 

Părinții  cu 7 ani de acasă+Școală- Universitate+ Servici+ Cursuri de perfecționare+ Conferințe Științifice etc.

  1. Vă declarați mulțumit(ă) de ceea ce ați realizat?

 

Întotdeauna este loc  pentru mai bine, dar în general am unele realizari, pe care le consider succese. Sunt mulțumit.

 

  1. După 1989 în estul Europei au avut loc schimbări profunde. După părerea dvs. totul merge spre ceea ce-și dorește toată lumea, adică spre bine?

Nu,  nu merge bine! După 1989 până în prezent se șterge culoarea națională a tuturor statelor, cel puțin europene. UE este o făcătură, care atrage  țările într-o sclavie de cabală. Cancelarul german a dat lovitura de grație Europei, musulmanizarea continentului a devenit ireversibilă. Guvernul mondial deja a intrat în posesia funcțiilor respective. O alta lovitură mortală s-a dat sistemului moral, adică credinței și familiei. Pe arena internațională după 1989 până în prezent se dezvoltă cu pași  uriași goana înarmărilor și  a crescut numărul focarelor de război. Drepturile omului și legislația internațională sunt încălcate la cel puțin 80%. Numărul șomerilor crește pe zi ce trece…etc.

 Cum vedeți viitorul domeniului pe care l-ați deservit sau de care sunteți legată în anul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918?

În anul Centenarului am scos 2 cărți dedicate acestui măreț eveniment: Ecopul Unirii și Victimele ocupanților sovietici și călăii lor. Documente și Materiale. Sunt unionist și cred în dezideratul unității naționale. Colegii mei, istoricii, juriștii, filologii au depus un efort uriași pentru a întâmpina  această sărbătoare. Cu regret, trebuie să recunoaștem, că nu suntem demni de memoria înaintașilor noștri din 1918. Calitatea oamenilor politici de la cârma țării este din ce in ce mai proastă, alegem corupți, oameni certați cu legea, oameni cu un comportament departe de a fi considerat civilizat, sistemul de partide politice s-a compromis totalmente. Oamenii au fost aduși la sărăcie și deznădejde în ziua de mâine. Snobismul politic a ajuns la apogeu- fiecare din politicieni se vede președinte de țară, președinte de parlameni sau prim-ministru. Instituțiile statului  de drept au fost privatizate. A dispărut lupta politică dintre partide, a rămas doar lupta dintre cele mai puternice clanuri mafiote pentru supremație în stat. Unica soluție ar fi unirea cu patria istorică, România, daracest lucru nu se va întâmpla…se vor opune și deja o fac cu succes  țările vecine Ucraina, Turcia, Ungaria, enclava rusească Transnistria, Rusia; Belorusia…toți au interesele lor in această zonă și nimeni nu ne vrea uniți și puternici.

Nu sunt pesimist, dar realist sunt, deoarece sunt bine informat.

  1. Credeți că în viitor cartea, ca obiect material, va rămâne doar în fondul de carte al bibliotecilor naționale, județene , particulare sau va ține pasul cu noua tehnologie?

Nici o tehnologie nu poate înlocui cartea, ea va ține pasul epocii. Închideți curentul electric și Internetul și vedem ce generații de mintioși vor apare în curând…

  1. Dacă ar fi să o luați de la început ce ați face?

Tot ce am făcut până în prezent, m-ași face istoric ca tatăl meu și ași lupta pentru adevărul istoric și unitatea națională a tururor românilor, cum a luptat bunicul meu, când la 25 martie 1918 la Orhei, la nivel de județ, fiind membru al (upravei)Consiliului Județean Orhei a votat unirea Basarabiei cu România.

  1. Ați avut sau aveți un idol în viață? Puteți să spuneți ce v-a atras la acesta și din ce domeniu face parte?

Idol e prea tare spus, dar exemple- personalități demne de urmat pot să numesc chiar câteva: bunicul meu Ion Alexandru Moraru, Mareșalul Ion Antonescu, profesorul Gheorghe Buzatu, profesorul și jurnalistul Ion Măldărescu. Ce m-a atras? Dragostea de Țară și de Neam românesc!

  1. Aveți o întâmplare fericită sau plină de învățăminte aflată din alte surse (persoane, documente), legată de acest eveniment-Unirea din 1918, pe care să o faceți cunoscută celor care vor citi această carte?

Când  eram cu serviciul la Arhiva Națională a RM, intr-una din zile, când studiam un dosar de arhivă din perioada celui de-al II război mondial, am dat de un document semnat chiar de Mareșalul Antonescu…nu-mi venea să cred, involuntar  de emoție puternică ochii s-au umplut cu lacrimi și imediat m-am ridicat să nu cadă lacrimile pe dosar…

  1. Ați avut membri ai familiei, prieteni, cunoștințe care să fi avut legătură cu evenimentul de la 1 Decembrie 1918?

Deja am răspuns- bunicul meu Ion Alexandru Moraru, care a votat Unirea la nivel de județ Orhei , cu 2 zile înainte de istoricul vot al Sfatului Țării, adică la 25 martie 1918

  1. Deţineţi vreun document legat de acest moment deosebit –Unirea din 1918, indiferent de perioadă, și cum vedeți viitorul României și Moldovei în acest context?

Sigur. Documentul de bază a fost publicat în revista Destin Românesc, nr. 1 din 2008, pag. 23-25  și respectiv  placa comemorativă de pe clădirea (Upravei )Consiliului Județean Orhei instalată în  anul 2016, pe care este alături de alții și numele bunicului meu.

Interviu realizat de colonel (r), publicist  Alexandru GANENCO

Publicat în ARTICOLE ŞI FOTOGRAFII ALE ALTORA, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, ISTORIA NOASTRĂ, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu